Quantcast
< sekcia Slovensko

Ako správne vystaviť faktúru: návod pre platiteľov aj neplatiteľov DPH

Foto: Ilustračná fotografia

S vystavenými faktúrami sa podnikatelia stretávajú pravidelne, napriek tomu v nich často robia chyby.

Bratislava 13. októbra (OTS) - Pravidlá však nie sú vôbec zložité. A keď máte k dispozícii šikovný program, ktorý za vás skontroluje správnosť údajov, vystavíte doklad ani nie za minútu. Zopakujte si, ktoré údaje musíte na faktúrach uvádzať.

Povinné fakturačné údaje sa líšia v závislosti od toho, či ste:

● neplatiteľ DPH a nevediete účtovníctvo,
● neplatiteľ DPH a vediete účtovníctvo,
platiteľ DPH.

Nevyhnutné minimum, ktoré uvádzajú aj neplatitelia DPH


Každá faktúra vystavená v SR musí obsahovať všetky údaje povinné pre neplatiteľov DPH, kam patria:

● meno a priezvisko (v prípade SZČO),
● názov firmy (v prípade s. r. o.),
● sídlo firmy alebo fyzickej osoby (fakturačná adresa),
● IČO,
● označenie registra, v ktorom ste ako podnikatelia zapísaní (obchodný register, živnostenský register a pod.).

Neplatitelia DPH, ktorí nevedú účtovníctvo, síce nemusia uvádzať napríklad dátum vystavenia faktúry alebo sumu na úhradu, ale bez týchto údajov faktúra stráca zmysel.

Preto odporúčame na každú faktúru uviesť aj nepovinné náležitosti:

● informáciu, že nie ste platiteľom DPH,
● údaje o odberateľovi (meno a priezvisko alebo názov firmy, fakturačnú adresu a IČO),
● slovné a číselné označenie dokladu (napr. Faktúra 20220344),
● popis tovaru alebo služby, za ktoré faktúru vystavujete,
● peňažnú sumu – spolu alebo podrobne (cenu za mernú jednotku a označenie množstva),
● dátum vystavenia faktúry.

Keď tieto údaje na faktúry doplníte, uľahčíte si prípadnú kontrolu z finančného úradu a udržíte si vo faktúrach poriadok.

Neplatiteľom DPH, ktorí vedú účtovníctvo, údajov pribúda

Účtovníctvo vedú povinne všetky právnické osoby a dobrovoľne tie fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Vystavená faktúra neplatiteľa DPH, ktorý vedie účtovníctvo, musí obsahovať:

● meno a priezvisko dodávateľa (v prípade SZČO),
● názov firmy (v prípade s. r. o.),
● fakturačnú adresu (sídlo fyzickej osoby alebo firmy),
● IČO,
● označenie registra, v ktorom ste ako podnikatelia zapísaní (obchodný register, živnostenský register a podobne),
● údaj o zápise vrátane oddielu a vložky (v prípade právnických osôb),
● popis tovaru alebo služby, za ktoré ste faktúru vystavili,
● fakturovanú sumu (môže byť uvedená spolu aj rozpísaná na merné jednotky s označením množstva),
● a dátum vystavenia faktúry.

Platitelia DPH to majú najťažšie

Za platiteľa DPH máte povinnosť sa registrovať, ak váš obrat za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich mesiacov dosiahne 49 790 eur.

Registrovať sa pre daň z pridanej hodnoty môžete aj dobrovoľne, napríklad ak pracujete prevažne pre platiteľov DPH alebo fakturujete hlavne firmám z iných členských krajín EÚ.

V prípade, že patríte do tejto kategórie, nezáleží na tom, či je váš zákazník platiteľom alebo neplatiteľom DPH. Údaje, ktoré uvádzate na faktúre, to nijak neovplyvní.

Vaše vystavené faktúry sú daňovými dokladmi a musíte na ne povinne uviesť:

● meno a priezvisko (v prípade SZČO),
● názov firmy (v prípade s. r. o.),
● sídlo firmy alebo fyzickej osoby (fakturačnú adresu),
● IČO,
● označenie registra, v ktorom ste ako podnikatelia zapísaní (obchodný register, živnostenský register a pod.),
● v prípade právnickej osoby údaj o zápise vrátane oddielu a vložky,
● daňové identifikačné číslo dodávateľa (ak je odberateľ tiež platiteľom DPH, tak aj jeho DIČ),
● dátum vystavenia faktúry,
● v prípade, že sa líši od dátumu vystavenia dokladu, uveďte deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia – vo väčšine prípadov ide o deň dodania tovaru alebo služby či prijatia platby,
● rozsah a druh dodávanej služby alebo množstvo a druh dodávaného výrobku,
● základ dane,
● sadzbu dane,
● výšku dane – musí byť uvedená v eurách.

S iDokladom vám pôjde fakturácia ako po masle

Ak si stále nie ste istí, ako vystaviť faktúru, pomôže vám šikovný nástroj na online fakturáciu iDoklad. Stačí, keď vyplníte údaje o svojej firme či živnosti a o ostatné náležitosti dokladov sa postarajú algoritmy. Už sa vám nestane, že by bol vystavený doklad v rozpore s legislatívou.

Vďaka jednoduchej aplikácii vám vystavenie a odoslanie faktúr odberateľom zaberie pár minút. Nájdete v nej aj prehľady o príjmoch a výdavkoch, takže hneď vidíte, ako sa vám s podnikaním darí. Vyskúšajte si iDoklad na 30 dní zadarmo.