< sekcia Slovensko

Aktivita študentov a 17. november predstavujú odpor proti totalite

Na archívnej snímke študenti vytvorili 7. decembra 1989 živú reťaz pred Úradom vlády SSR na Gottwaldovom námestí v Bratislave. Cieľom bolo vyjadriť nespokojnosť s čiastkovými úpravami federálnej vlády, ako aj neschopnosťou oficiálnych miest riešiť pripomienky študentov. Podujatie zorganizoval Celoslovenský koordinačný výbor vysokoškolákov. Foto: TASR - Ivan Rychlo

Dátum 17. november sa spájal a spája aj s Medzinárodným dňom študentstva. Odpor proti totalitnej moci počas druhej svetovej vojny si 17. novembra pripomínajú študenti na svete.

Bratislava/Praha 17. novembra (TASR) - Na Slovensku sa od roku 2001 pripomína 17. november ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Dátum 17. november sa spájal a spája aj s Medzinárodným dňom študentstva. Odpor proti totalitnej moci počas druhej svetovej vojny si 17. novembra pripomínajú študenti na svete. Medzinárodný deň študentstva vyhlásil v Londýne Medzinárodný zväz študentstva v roku 1941 na manifestácii solidarity s českými študentmi ako spomienku na rozpútanie fašistického teroru proti českým vysokým školám a ich študentom v roku 1939.

Podobne ako v roku 1939 aj v novembri 1989 zohrali najmä v Prahe a Bratislave významnú úlohu študenti vysokých škôl. Stali sa katalyzátormi všetkých neskôr nasledujúcich zmien. Udalostiam zo 17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštráciami začala Nežná revolúcia, v Českej republike známa pod názvom Sametová revoluce, predchádzali nelegálne stretnutia študentov v Prahe aj v Bratislave. Poslucháči vysokých škôl ich zorganizovali v predvečer Medzinárodného dňa študentstva.

V novembri 1989 príslušníci Verejnej bezpečnosti na ulici Národní třída v Prahe zbili študentov, ktorí demonštrovali za základné ľudské práva. Postupne udalosti na podporu študentov a na vyjadrenie odporu voči socialistickému zriadeniu nadobúdali väčší rozmach, až vyústili do pádu režimu. Rok 1989 priniesol národom vtedajšej Československej socialistickej republiky (ČSSR, skrátene: Československo) ako aj miliónom ďalších ľudí v strednej a východnej Európe, slobodu, demokraciu, obnovenie ľudských práv a slobodu vo vyznávaní viery.

Federálne zhromaždenie (FZ) ČSFR schválilo 9. mája 1990 zákon č. 167/90 Zb. z., na základe ktorého sa 17. november - Deň boja študentov za slobodu a demokraciu - stal pamätným dňom ČSFR. Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) na svojom zasadnutí 20. októbra 1993 prijala zákon č. 241/1993 Zb. z., ktorým zrušila ustanovenia zákona č. 167/90 Zb. z. a 17. november - Deň boja proti totalite - vyhlásila za pamätný deň SR.

Poslanci NR SR napokon 25. októbra 2001 rozhodli schválením príslušného zákona, že 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu - bude štátnym sviatkom SR.

V Českej republike je 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu (česky: Den boje za svobodu a demokracii), štátnym sviatkom od roku 2000.