< sekcia Slovensko

Ambulantní lekári združení v Zdravite nemajú uzavretú zmluvu s VšZP

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Zdravita má viac ako 2500 členov, neštátnych ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti všetkých segmentov a odborností.

Bratislava 4. januára (TASR) – Ambulantní lekári združení v Zdravite nemajú uzatvorenú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) a od začiatku roka sú s ňou v dohodovacom konaní. Združenie neštátnych ambulantných poskytovateľov o tom TASR informovalo v pondelok.

Ako združenie vysvetlilo, navrhované cenové podmienky prijalo, hoci podľa jeho názoru nereflektuje schválený rozpočet a nezohľadňuje jeho požiadavky vychádzajúce z potrieb a stavu ambulantného sektora. Nesúhlasilo však so zmenou textovej časti zmluvy.

Svoj nesúhlas zdôvodnila Zdravita tým, že jej členovia v súčasnosti čelia mimoriadne náročnej situácii, vrátane prevzatia pacientov kolegov, ktorých si vyžiadala pandémia nového koronavírusu.

"Dnes potrebujú lekári v prvom rade pokoj na prácu a nie zaoberať sa novými podmienkami a povinnosťami. Preto sme žiadali prijatie novej textovej časti zmluvy odložiť o pár mesiacov a teraz uzatvoriť dodatok k zmluve," komentovala Zdravita s dôvetkom, že VšZP chce zmeniť znenie zmluvy a všeobecné zmluvné podmienky.

Ako pre TASR v reakcii na tvrdenia Zdravity uviedol hovorca VšZP Matej Neumann, štátna zdravotná poisťovňa sa dohodla so Zväzom ambulantných poskytovateľov, s Alianciou všeobecných lekárov Slovenska a aj Zväzom všeobecných lekárov pre dospelých na nových zmluvných podmienkach platných pre celý rok 2021.

"Zmluvy aj všeobecné podmienky boli upravené tak, aby boli vyvážené a transparentné pre celý ambulantný sektor. Tie isté zmluvné podmienky ako celému ambulantnému sektoru boli ponúknuté aj Zdravite," dodal Neumann s dôvetkom, že vzhľadom na niektoré nevysporiadané otázky VšZP očakáva, že bude možné čoskoro uzavrieť nové zmluvy aj so Zdravitou.

Zdravita má viac ako 2500 členov, neštátnych ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti všetkých segmentov a odborností. Združuje odbory primárnej starostlivosti - všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov, ako aj gynekológov, špecialistov, Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, psychológov, logopédov a pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.