< sekcia Slovensko

Analytické centrum ministerstva spravodlivosti posilní 10 analytikov

Foto: Ilustračné foto

Umožní to nenávratný finančný príspevok vo výške takmer tri milióny eur z operačného programu Efektívna verejná správa.

Bratislava 25. apríla (TASR) – Už takmer rok fungujúce analytické centrum ministerstva spravodlivosti bude môcť prijať desať nových analytikov. Umožní to nenávratný finančný príspevok vo výške takmer tri milióny eur z operačného programu Efektívna verejná správa. Informovalo o tom ministerstvo vnútra, ktoré zverejnilo vyzvanie pre tento projekt.

Rezort vnútra oznámil, že poddimenzované analytické centrum bude poskytovať kvalitnejšie služby za pomoci peňazí z Európskej únie. Názov národného projektu ministerstva spravodlivosti, ktoré je ústredným orgánom pre súdy a väzenstvo, je „Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu“.

Národný projekt má za cieľ zvýšiť efektívnosť súdneho systému, a to prostredníctvom zvyšovania výkonnosti a kvality služieb, ktoré poskytuje rezort spravodlivosti, ako aj jeho organizácie,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.

Pre lepšie fungovanie súdneho systému sú z pohľadu rezortu vnútra potrebné zásadné zmeny, ako aj implementácia viacerých legislatívnych, technických, materiálnych, organizačných a personálnych opatrení. Potrebné je však tiež posilniť analytickú a strategicko-plánovaciu kapacitu rezortu.

Analytické centrum vzniklo na ministerstve spravodlivosti 1. mája 2016. Centrum zbiera, vyhodnocuje a analyzuje údaje, ktoré sú potrebné na plnenie strategických a koncepčných úloh rezortu. Okrem analytickej činnosti hodnotí aj efektívnosť výdavkov, navrhuje kvalitnejšie nastavenie systému súdov či sleduje a vyhodnocuje prieťahy v súdnom konaní.

Problémom analytického centra je z pohľadu ministerstva vnútra, že nemá dostatočný počet odborníkov. Nemôže tak svoju agendu vykonávať profesionálne a v plnom rozsahu. Chýba mu tiež funkčný systém zberu kvalitných údajov.

„Národným projektom tak ministerstvo spravodlivosti zabezpečí budovanie a rozvoj kapacít centra, do ktorého prijme desať nových zamestnancov. Tí sa budú podieľať na tvorbe koncepcií, stratégií a akčných plánov pre proces reformy justície a iných reforiem v rezorte spravodlivosti,“ vysvetlil riaditeľ odboru operačného programu Efektívna verejná správa Samuel Arbe.

Projekt má priniesť v dlhodobom horizonte kvalitnejšie činnosti a služby centra. Posilnené majú byť aj vzťahy so zahraničnými odborníkmi a inštitúciami, ktoré môžu následne pozitívne ovplyvniť spoluprácu, ako aj obojstrannú výmenu know-how.