< sekcia Slovensko

Analýza: Využívaním generík by SR mohlo ušetriť až 77 miliónov ročne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Úspory by však mohli dosiahnuť 59 až 77 miliónov eur ročne, uvádza analýza. Podľa INEKO však chýbajú opatrenia, ktoré by podporili spotrebu generík a biosimilárnych liekov.

Bratislava 23. septembra (TASR) - Slovensko by mohlo v zdravotníctve ušetriť až 77 miliónov ročne, ak by sa začali využívať generiká a biosimilárne lieky častejšie. Vyplýva to z Analýzy stavu a možností širšieho využívania generických a biosimilárnych liekov, ktorú zrealizoval Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

Analýza pozitívne hodnotí vývoj vstupu nových biosimilárnych liekov na trh. "Celkový počet sa zvýšil z deväť na 24," uviedol Peter Goliaš z INEKO. To podľa neho umožní ušetriť 23 až 30 miliónov eur ročne už v tomto a budúcom roku.

Úspory by však mohli dosiahnuť 59 až 77 miliónov eur ročne, uvádza analýza. Podľa Goliaša však chýbajú opatrenia, ktoré by podporili spotrebu generík a biosimilárnych liekov. "Posledné dva až tri roky dochádza k poklesu spotreby generických liekov, čo je v rozpore s vývojom okolo nás," vysvetlil. Poukázal na to, že výrazne nižšiu spotrebu má SR v porovnaní s krajinami V4 i Rakúskom. Príčiny vidí v pretrvávajúcej nedôvere voči generikám i v legislatíve.

K zvýšeniu spotreby generík odporúča inštitút realizovať centrálne tendre zdravotných poisťovní na účinnú látku, namiesto konkrétneho lieku, ako to vlani spravila napríklad Všeobecná zdravotná poisťovňa. Súťaže by sa mali zároveň vzťahovať aj na rôzne spôsoby podania lieku.

Za dôležité považuje INEKO vzdelávať a motivovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vrátane lekárov. Navrhuje tiež zvážiť zavedenie kvót na predpisovanie finančne dostupnejších biologických liekov aj upraviť legislatívu tak, aby mali lieky s rovnakou účinnou látkou ale rozdielnou cestou podania rovnakú maximálnu úhradu zdravotných poisťovní za štandardnú dávku liečiva.

Podľa INEKO by pomohlo tiež prehodnotenie významu existencie tzv. 3-prahového vstupu a výšky povinných zrážok z cien pre generiká a biosimilárne lieky zaradené do kategorizácie. Inštitút navrhuje tiež zradiť nezávislý odborný orgán pre rozhodovanie o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a referenčných skupín. Jedným z riešení môže byť aj podpora intenzívnejšej cenovej súťaže na trhu zrušením výnimky z fixného doplatku.