< sekcia Slovensko

APVV chce posilniť účasť SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ide o najväčší program EÚ v tejto oblasti, ktorý je založený na princípe excelentnosti.

Bratislava 11. novembra (TASR) – Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) sa chce prostredníctvom programu Posilnenie účasti Slovenskej republiky v európskej spolupráci vo výskume a vývoji zamerať najmä na podporu účasti Slovenska v novom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021 – 2027 Horizont Európa. Ide o najväčší program EÚ v tejto oblasti, ktorý je založený na princípe excelentnosti. Vyplýva to z  materiálu rezortu školstva, ktorý v stredu schválila vláda.

Návrh programu je zameraný hlavne na podporu účasti SR v novom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021 – 2027 Horizont Európa. Doterajšia účasť SR v rámcových programoch EÚ nie je podľa materiálu uspokojivá. "Aj keď sa čerpanie prostriedkov Európskej komisie v súčasnom rámcovom programe Horizont 2020 oproti predchádzajúcemu programu v absolútnom vyjadrení zvýšilo približne o 60 percent, stále patríme medzi päť členských štátov s najnižším čerpaním," píše sa v materiáli.

Cieľom programu APVV je zvyšovanie celkového počtu slovenských žiadostí do programu Horizont Európa, ako aj ich úspešnosti, čo by malo podstatne zvýšiť čerpanie na výskum a inovácie zo zdrojov Európskej komisie. "Podporou projektov, ktoré boli zo strany hodnotiteľov Európskej komisie označené za kvalitné, sa očakáva celkové zvýšenie kvality slovenského výskumu a transparentný výber projektov pri využití hodnotiacich kapacít EÚ," píše sa v predloženom materiáli z dielne rezortu školstva.

Súčasťou programu APVV je aj podpora synergií medzi národnými a európskymi témami výskumu a vývoja, ktorej výsledkom bude zvýšená adresná podpora výskumu zameraného na riešenie prioritných celospoločenských výziev (napríklad zelená transformácia, digitalizácia, umelá inteligencia, nanotechnológie či zdravie).

Program sa bude implementovať formou výziev APVV. Vyhlasovanie jednotlivých výziev bude nasledovať vždy až po zabezpečení rozpočtových zdrojov a len v súlade s dostupnou alokáciou. Vyhlásenie výziev v plnom rozsahu programu počas obdobia rokov 2021 - 2027 bude možné v prípade dostupnosti dodatočných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v objeme 71 miliónov eur.