< sekcia Slovensko

Arcibiskup Vasiľ si pripomína výročie kňazskej i biskupskej vysviacky

Na snímke arcibiskup Cyril Vasiľ Foto: TASR/Pavol Demeš

Prijal ju v prešovskej Katedrále sv. Jána krstiteľa z rúk križevackého gréckokatolíckeho biskupa z vtedajšej Juhoslávie Mons.

Bratislava 14. júna (TASR) - Arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, si dnes pripomenul 30. výročie svojej kňazskej vysviacky. Prijal ju v prešovskej Katedrále sv. Jána krstiteľa z rúk križevackého gréckokatolíckeho biskupa z vtedajšej Juhoslávie Mons. Slavomíra Miklovša, keďže Prešovské biskupstvo kvôli vtedajšiemu režimu nemalo v tom čase svojho biskupa.

Spolu s Cyrilom Vasiľom boli pred 30 rokmi vysvätení aj ďalší traja gréckokatolícki bohoslovci, medzi nimi aj terajší bratislavský eparcha (biskup) Peter Rusnák, ktorý si výročie svojej kňazskej vysviacky pripomenul v utorok 13. júna večer vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie v Novej Bani, so spolubratmi, rímskokatolíckymi kňazmi z ročníka. Štyria gréckokatolícki novokňazi boli 14. júna 1987 vysvätení po absolvovaní päťročného teologického štúdia na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde študovali spolu s rímskokatolíckymi bohoslovcami.

Cyril Vasiľ krátko po vysviacke v auguste 1987 tajne odišiel do Talianska v snahe pokračovať v teologických štúdiách, čo v tom čase nebolo na Slovensku možné. V Ríme pokračoval v štúdiu teológie, konkrétne cirkevného práva, a to na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu (Gregorova univerzita), kde získal licenciát a neskôr doktorát. V roku 1990 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej (jezuiti).

V Ríme pôsobil Cyril Vasiľ vo viacerých službách. V roku 2000 bol vymenovaný za dekana Právnickej fakulty, v roku 2004 za vicerektora a v máji 2007 ho vymenovali za rektora celého Pápežského východného inštitútu. Bol tiež konzultantom Kongregácie pre náuku viery, Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich a ďalších rád. Významná je aj jeho pedagogická a publikačná činnosť. Je profesorom na renomovanej Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity.

Svätý Otec Benedikt XVI. v máji 2009 povýšil Cyrila Vasiľa do hodnosti arcibiskupa a zároveň ho vymenoval za sekretára Kongregácie pre východné cirkvi. Biskupskú vysviacku prijal v Ríme, v Bazilike Santa Maria Maggiore, 14. júna 2009, v deň 22. výročia svojej kňazskej vysviacky a z rúk toho istého svätiteľa - biskupa Slavomíra Miklovša, ktorý mu udelil aj kňazské svätenie.

Informovala Bratislavská gréckokatolícka eparchia.