Quantcast
< sekcia Slovensko

Najväčšími ateistami z národnostných menšín v SR sú Česi

Ilustračné foto Foto: TASR

Správa konštatuje, že v globále je religiozita národnostných menšín vyššia, ako je celoslovenský priemer.

Bratislava 28. augusta (TASR) - Najreligióznejším národom medzi národnostnými menšinami žijúcimi na Slovensku sú Rusíni. Naopak, najmenej sa k vierovyznaniu hlásia Česi na Slovensku. Konštatuje sa to v Správe o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2012, ktorá je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Správa konštatuje, že v globále je religiozita národnostných menšín vyššia, ako je celoslovenský priemer. Viac ľudí ako v prípade celoslovenského priemeru sa v prípade príslušníkov viacerých národnostných menšín hlási k rímskokatolíckej, gréckokatolíckej i pravoslávnej cirkvi. Celoslovenský priemer prekračujú pri národnostných menšinách aj príslušníci náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia.

Najviac príslušníkov národnostných menšín sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi. Toto vierovyznanie najviac uvádzajú ľudia poľskej (80,1 %), chorvátskej (69,5 %), maďarskej (69,2 %) a rómskej národnosti (65,1 %).

Ku gréckokatolíckej cirkvi sa najviac hlásia Rusíni (57,3 %) a Ukrajinci (26 %). Pravoslávnu vieru najviac vyznávajú Srbi (51,3 %), Rusi (50,9 %) a Ukrajinci (49,2 %).

Najviac evanjelikov je medzi príslušníkmi maďarskej národnosti, no v rámci percentuálneho zastúpenia majú evanjelici najväčšie zastúpenie u nemeckej menšiny (14,2 %).

Zaujímavý údaj vychádza v prípade Kresťanskej reformovanej cirkvi. Ak u príslušníkov ostatných národnostných menšín sa k tejto cirkvi hlásia iba zlomky z celkového počtu ľudí vyznávajúcich vieru, u maďarskej národnosti je to až 15,3 %. V prípade maďarskej menšiny je to v rámci tohto vierovyznania najvyššia odchýlka vzhľadom na celoslovenský priemer.

K náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia sa najviac hlásia príslušníci židovskej národnostnej menšiny (2,4 %). Výraznejší rozdiel v porovnaní s celoslovenským priemerom (0,3 %) vychádza aj pri rómskej národnosti, kde sa k Jehovovým svedkom hlási 1,3 % ľudí.

Z celkového pohľadu sa najviac k viere hlásia Rusíni, kde len 5,1 % ľudí uvádza, že je "bez vyznania". Naopak, najvyššie percento ľudí, ktorí sa nehlásia k žiadnej viere, vykazujú príslušníci českej národnosti (41,7 %).

Podľa posledného sčítania obyvateľov z roku 2011 žije na Slovensku 8,5 % maďarskej národnostnej menšiny, rómskej dve percentá, 0,6 % českej a rusínskej a po pol percenta ukrajinskej, nemeckej a poľskej.