Quantcast
< sekcia Slovensko

Slovenský mykológ Ladislav Hagara dokončil najväčší atlas húb na svete

Foto: TASR

Atlas bude plnofarebný a bude obsahovať opisy viac ako 3000 druhov húb.

Bratislava 4. augusta (TASR) – Popredný slovenský mykológ, spisovateľ, publicista a autor hubárskych príručiek Ladislav Hagara, žijúci v Bratislave, v týchto dňoch dokončil práce na druhom zväzku atlasu húb, ktorý bude svojim rozsahom a počtom popísaných húb a ich fotografií najväčší na svete.

„Atlas bude plnofarebný a bude obsahovať opisy viac ako 3000 druhov húb, ktoré budú predstavené na 4100 fotografiách. Niektoré premenlivé druhy bolo potrebné zobraziť na dvoch snímkach," uviedol v rozhovore pre TASR Hagara. Oba diely atlasu už odovzdal do vydavateľstva spolu s fotodokumentáciou. Fotografie na 80 percent zhotovil sám pri výskume húb. Použil však tiež zábery kolegov mykológov, ale aj snímky od viacerých amatérskych fotografov húb zo Slovenska a Českej republiky.

Na vydaní tohto najrozsiahlejšieho diela pracoval takmer päť rokov potom, ako podpísal vydavateľskú zmluvu v Ottovom nakladateľstve, kde projekt tejto knihy ležal na stole už tri roky, konštatoval Hagara. Bol to však jeho sen už pred rokom 1989, keď mu vyšli prvé menšie atlasy húb. Vtedy sa mu to nepodarilo z ekonomických dôvodov. Ale vydať takúto knihu je mimoriadne nákladné aj teraz. Aby naozaj uzrela svetlo sveta, budú ju tlačiť v Číne, kde sú tlačiarenské služby nepomerne lacnejšie ako v Európe. Pôvodne mal prvý zväzok vyjsť už v minulom roku. Práce na grafickom spracovaní sú však mimoriadne náročné, čo predlžuje čas, kým sa kniha dostane k milovníkom a znalcom húb, konštatoval autor. Dodal, že vydanie sa presúva na rok 2014.

Ladislav Hagara je príkladom človeka, ktorého záľuba priviedla až k vede. Odmalička chodieval na huby do hôr v okolí Novák, kde sa narodil. V dospelosti začínal ako novinár a publicista, napísal niekoľko románov a popritom sa venoval hubám, najmä ich fotografovaniu. Vydal dovedna 20 kníh o hubách. Viaceré boli preložené do češtiny, francúzštiny, holandčiny, nemčiny i maďarčiny. Spracovávanie hubárskych publikácií si od neho vyžadovalo, aby sa neustále vzdelával a zdokonaľoval v mykológii. Dopracoval sa až k zloženiu vedeckej ašpirantúry v Botanickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Huby vedecky skúma, svoje poznatky publikuje v domácich i zahraničných odborných časopisoch, spracoval prvú monografiu drevokazných korticoidných húb na Slovensku. Vybudoval a neustále dopĺňa aj najväčší herbár húb vyskytujúcich sa na Slovensku, ktorý má viac než 14.000 položiek. Súčasťou každej je uschnutá časť danej huby a popis, kde, kto a kedy ju našiel, v akej nadmorskej výške a v akom prostredí vyrástla. Časť herbára už odovzdal Slovenskému národnému múzeu.