< sekcia Slovensko

Aula Cervantes má v ponuke jazykové kurzy španielčiny aj iné podujatia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Španielčina patrí k väčším filológiám na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK), vyučuje sa na Katedre románskych jazykov FiF UK a je o ňu neutíchajúci záujem.

Bratislava 10. októbra (TASR) - Slávnostné otvorenie Auly Cervantes znamená, že sa výrazne posilní a zviditeľní prítomnosť španielskeho jazyka a kultúry hispánskych krajín na Univerzite Komenského. Uviedol to v stredu prorektor Univerzity Komenského pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer.

Španielčina patrí k väčším filológiám na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK), vyučuje sa na Katedre románskych jazykov FiF UK a je o ňu neutíchajúci záujem. Zvyčajne sa študuje s inými jazykmi, buď s iným románskym alebo germánskym jazykom. Zatiaľ máme dostatočný počet záujemcov o španielčinu, povedal Tancer.

Slávnostné otvorenie Auly Cervantesovho inštitútu v Bratislave na FiF UK sa uskutočnilo v stredu za účasti veľvyslanca Španielskeho kráľovstva na Slovensku Luisa Belzuza de los Ríos, prorektora pre medzinárodné vzťahy UK Jozefa Tancera, riaditeľa Cervantesovho inštitútu vo Viedni Carlosa Ortegu Bayóna, dekana FiF UK Martina Zouhara a ďalších hostí.

Zouhar pre TASR konštatoval, že "presťahovanie Auly Cervantesovho inštitútu do priestorov FiF UK je významnou skutočnosťou preto, lebo sa takýmto spôsobom bližšie spájajú inštitúcie, ktoré medzi sebou už istý čas spolupracujú a bude to mať benefity pre obe strany". Ako ďalej dekan FiF UK uviedol, "na jednej strane fakulta získava cenného partnera, ktorý bude do jej priestorov prinášať nové aktivity, kultúrne aktivity, jazykové vzdelávania, budú sem do našich priestorov chodiť záujemcovia o španielsky jazyk a teda možno aj potenciálni študenti našej fakulty, na druhej strane naša fakulta, predovšetkým fakulta romanistiky, jej študenti a učitelia budú prínosom pre Aulu Cervantes vďaka tomu, že sa budú rozvíjať naďalej kontakty, budú spolupracovať pri organizovaní rôznych jazykových a kultúrnych podujatí a vďaka tomu bude fakulta kultúrne a intelektuálne žiť."

Cervantesov inštitút je verejná inštitúcia, ktorú zriadila vláda Španielska v roku 1991 s cieľom podporovať vyučovanie španielskeho jazyka a šírenie kultúry španielsky hovoriacich krajín. Kultúrna ustanovizeň je prítomná v 90 mestách v 43 krajinách na piatich kontinentoch. Predstavuje tak celosvetovo najväčšiu organizáciu, ktorá sa venuje podpore výučby španielskeho jazyka a kultúry. Názov nesie po spisovateľovi a dramatikovi Miguelovi de Cervantes Saavedrovi (1547 - 1616) z obdobia zlatého veku španielskej literatúry. Na celom svete hovorí španielsky 577 miliónov ľudí, v Európe študuje tento jazyk vyše štyroch miliónov ľudí, v Brazílii sa učí španielčinu šesť miliónov záujemcov. V roku 2005 Cervantesovmu inštitútu bola udelená Cena Princa Astúrskeho v kategórii Komunikácia a humanitné vedy. Hlavné sídlo inštitúcie sa nachádza v Madride.

V Bratislave má Cervantesov inštitút zriadenú Aulu Cervantes, ktorá bola založená v roku 2004 na základe dohody o spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Toto centrum ponúkalo rôzne akademické a kultúrne aktivity orientované na študentov a učiteľov španielčiny, hispanistov i širokú verejnosť.

Od tohto školského roka sa Aula Cervantes presťahovala do priestorov FiF UK v Bratislave, čím sa ešte viac priblížila študentom a milovníkom španielskeho jazyka a kultúry a posilnila vzťahy medzi oboma krajinami. Aula Cervantes spadá pod Cervantesov inštitút vo Viedni, jeho riaditeľom je Carlos Ortega Bayón. Zodpovedným pracovníkom Auly Cervantes v Bratislave je David Duperier Blanco.

Bližšie informácie o Aule Cervantes: https://bratislava.cervantes.es/sk/