Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. november 2023Meniny má Ondrej a Andrej
< sekcia Slovensko

AVS: Oblasť vodného hospodárstva si vyžaduje globálnu zmenu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Asociácia vodárenských spoločností (AVS) upozorňuje, že rok 2023 prináša v tejto súvislosti dôležité zmeny v legislatíve.

Bratislava 22. marca (TASR) – Tohtoročný Svetový deň vody sa zameriava na urýchlenie zmien a vyriešenie krízy v oblasti vody a jej hygienického zabezpečenia. Globálna kampaň s názvom Buď zmenou povzbudzuje ľudí, aby vo svojom živote podnikli kroky na zmenu spôsobu hospodárenia," pripomína Asociácia vodárenských spoločností (AVS).

Upozorňuje, že rok 2023 prináša v tejto súvislosti dôležité zmeny v legislatíve. Jednou z nich je transpozícia európskej smernice o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. "Jej cieľom je ochrana zdravia najmä pred nepriaznivými účinkami kontaminovanej pitnej vody, zlepšenie prístupu k pitnej vode s dôrazom na zraniteľné a marginalizované skupiny obyvateľstva i vykonávanie opatrení na podporu používania pitnej vody z verejného vodovodu ako najbezpečnejšieho spôsobu zásobovania obyvateľov," spresňuje AVS.

Do pozornosti dáva i revíziu smernice Európskeho parlamentu o čistení komunálnych odpadových vôd, ktorá zdôrazňuje okrem iného i pravidelné monitorovanie parametrov ovplyvňujúcich ľudské zdravie v komunálnych odpadových vodách a redukciu emisií skleníkových plynov. "Cieľom sprísnených opatrení v smernici je zníženie celkových emisií znečistenia vypúšťaných do životného prostredia až o 4,86 milióna ton ročne," dodáva AVS.

Globálnu zmena, ktorú si vyžaduje oblasť vodného hospodárstva, možno podľa asociácie dosiahnuť len za aktívnej spolupráce všetkých zainteresovaných. "Nestačia medzinárodné dohovory, legislatívne zmeny, potrebná je ochota ľudí, ktorí si budú vážiť vodu ako národné bohatstvo, budú chrániť jej kvalitu a investovať do obnovy a rozvoja vodárenskej infraštruktúry," dodáva AVS.