Quantcast
< sekcia Slovensko

Bezplatné webináre pre zamestnancov škôl pokračujú aj v druhom polroku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Vo februári sú pripravovanými témami napríklad zvládanie konfliktných situácií či inšpirácia z Českej republiky o budovaní vízie školy.

Bratislava 29. januára (TASR) - Bezplatné webináre pre manažment škôl, pedagogických a odborných zamestnancov pokračujú aj v druhom polroku školského roka. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR.

Naším cieľom je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ako aj rodičom zorientovať sa v usmerneniach, ako aj nájsť konkrétne riešenia a metodickú podporu v tejto mimoriadnej situácii,“ uviedla riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.

Medzi plánované témy, ktoré sú v predstihu zverejňované na webovej a facebookovej stránke Učíme na diaľku, patria zdieľanie skúseností a dobrej praxe o priebehu dištančného vzdelávania v materských školách či zaradenie pohybových aktivít do dištančného vzdelávania. Podpora je zacielená aj na riaditeľov a vedúcich pracovníkov škôl. Vo februári sú pripravovanými témami napríklad zvládanie konfliktných situácií či inšpirácia z Českej republiky o budovaní vízie školy.

Na webináre sa záujemcovia môžu prihlasovať prostredníctvom portálu Učíme na diaľku v sekcii Pripravované webináre. Informácie o plánovaných webinároch sú uverejňované aj na facebookovej stránke Učíme na diaľku. Záznamy uskutočnených webinárov pre učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl sú k dispozícii pre všetkých záujemcov na portáli Učíme na diaľku, časť Realizované webináre, ako aj na YouTube kanáli projektu Učíme na diaľku.

Štátny pedagogický ústav od októbra 2020 do februára 2021 ako jednu z foriem poskytovanej pomoci zorganizoval 31 bezplatných webinárov, ktorých sa priamo zúčastnilo viac ako 2000 záujemcov. Keďže počet účastníkov je pre zabezpečenie ich interaktivity limitovaný, Štátny pedagogický ústav zverejňuje záznamy uskutočnených webinárov.