< sekcia Slovensko

Bratislavská gréckokatolícka eparchia si pripomína 7. výročie vzniku

Peter Rusnák Foto: TASR/František Iván

Ustanovenie Bratislavskej gréckokatolíckej eparchie súviselo s reorganizáciou štruktúry Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a vytvorením metropolie sui iuris pozostávajúcej z troch eparchií.

Bratislava 1. februára (TASR) - Bratislavská gréckokatolícka eparchia si 30. januára 2015 pripomenula siedme výročie svojho vzniku. Eparchiu zriadil v roku 2008 pápež Benedikt XVI. v rámci nového kánonického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Za jej prvého eparchu (biskupa) vymenoval Mons. Petra Rusnáka. Sídlom eparchie je hlavné mesto Slovenska - Bratislava, informoval hovorca bratislavskej eparchie Stanislav Gábor.

Ustanovenie Bratislavskej gréckokatolíckej eparchie (30. 1. 2008) súviselo s reorganizáciou štruktúry Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a vytvorením metropolie sui iuris (cirkevnej provincie svojho práva) pozostávajúcej z troch eparchií - Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie a Bratislavskej eparchie - s metropolitným sídlom v Prešove. Hlavou metropolie je prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak.

Bratislavský eparcha Peter Rusnák bol za biskupa konsekrovaný 16. februára 2008 v Prešove a jeho hlavným svätiteľom bol kardinál Jozef Tomko. Do úradu ho uviedol 9. marca 2008 v Bratislave prešovský arcibiskup Mons. Ján Babjak.

Biskup Rusnák je členom Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku aj členom Konferencie biskupov Slovenska (KBS), v rámci ktorej je predsedom Sociálnej subkomisie, predsedom Rady Iustitia et Pax (Spravodlivosť a mier) a predsedom Rady pre laické a apoštolské hnutia. Biskup Rusnák je v rámci KBS poverený aj koordinovaním aktivít na ochranu nedele na Slovensku.

V Bratislavskej gréckokatolíckej eparchii pôsobí v súčasnosti 21 kňazov prevažne mladšieho veku. Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva v roku 2011 má Bratislavská eparchia 16.841 veriacich. Eparchia je rozčlenená na štyri protopresbyteriáty (dekanáty), a to - Bratislava-Trnava, Nitra-Trenčín, Banská Bystrica a Žilina. Zaujímavosťou je, že gréckokatolícky chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky v Žiline má výsadu duchovného puta s Bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme.

Patrónmi Bratislavskej eparchie sú apoštoli sv. Peter a Pavol. Katedrálou eparchie je Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného kríža v Bratislave (Ulica 29. augusta), v ktorej uchovávajú pravé relikvie Kristovho kríža, uviedol hovorca Stanislav Gábor.