< sekcia Slovensko

Breza ostáva najsilnejším alergénom najbližších týždňov

Na snímke brezy vo Vieske, ktorá je časťou Bystričian v okrese Prievidza, archívna snímka. Foto: TASR - Alexandra Moštková

V ovzduší sa okrem peľu brezy bude vyskytovať peľ topoľa, jaseňa, vŕby, javora, hrabu, duba, buka, orecha, platanu a brestu.

Banská Bystrica 18. apríla (TASR) - Počas terajších teplých dní výrazne stúpli denné koncentrácie peľu v ovzduší na celom území Slovenska. Druhové spektrum peľu v ovzduší sa ale výraznejšie nezmenilo. V plnom prúde je peľová sezóna brezy, veľmi vysoké denné koncentrácie miestami dosahoval aj peľ hrabu, duba a jaseňa. „Najvyššie koncentrácie peľu brezy zachytili monitorovacie stanice v Košiciach, v Žiline, v Banskej Bystrici, v Trnave a v Bratislave. Najvyššie denné koncentrácie peľu hrabu zachytila stanica v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Žiline. Tieto stanice zaznamenali aj najvyššie denné koncentrácie peľu jaseňa. Peľ duba dosiahol najvyššie hladiny v Žiline a v Banskej Bystrici a peľ topoľa zas v Bratislave," uviedla Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.

V ovzduší sa ešte vyskytoval peľ drevín z čeľadí cyprusovitých-tisovitých, peľ vŕby, javora, buka, smrekovca, orecha, platanu a brestu. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium dosahovali len nízke koncentrácie.  

Podľa Lafférsovej pre tieto a nasledujúce dni až týždne ostáva breza najsilnejším a najvýznamnejším alergénom. Očakáva sa, že peľ brezy bude dosahovať veľmi vysoké denné koncentrácie.

V Bratislave a teplejších oblastiach Slovenska sa očakáva síce mierny pokles denných hladín peľu brezy, ale naďalej bude dosahovať alergologicky významné hladiny. V ovzduší sa okrem peľu brezy bude vyskytovať peľ topoľa, jaseňa, vŕby, javora, hrabu, duba, buka, orecha, platanu a brestu. Pokles denných hladín peľu bude naďalej ovplyvňovaný najmä nočnými mrazmi a lokálne zrážkovou činnosťou.