Quantcast
< sekcia Slovensko

Najpočetnejšou národnostnou menšinou v SR je maďarská

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Najviac obyvateľov hlásiacich sa k slovenskej národnosti je v Žilinskom kraji, najmenej v Nitrianskom kraji.

Bratislava 20. januára (TASR) - Najpočetnejšou národnostnou menšinou v SR je maďarská, hlási sa k nej 7,75 percenta obyvateľov. Druhé najväčšie zastúpenie medzi národnostnými menšinami majú Rómovia s podielom 1,23 percenta populácie, českú národnosť uvádza 0,53 percenta, rusínsku 0,44 percenta obyvateľov SR. Majoritná slovenská národnosť sa týka 83,8 percenta obyvateľov SR. Vyplýva to z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktoré vo štvrtok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Najviac obyvateľov hlásiacich sa k slovenskej národnosti je v Žilinskom kraji, najmenej v Nitrianskom kraji.

Odborná garantka Sčítania 2021 Ľudmila Ivančíková priblížila, že maďarská menšina má najväčšie, 21 až 22-percentné zastúpenie v Nitrianskom a Trnavskom kraji, v Banskobystrickom kraji 11-percentné zastúpenie a medzi obyvateľmi Košického kraja sa k maďarskej národnosti hlási 8,5 percenta obyvateľov. "K rómskej národnosti sa hlásia tri percentá obyvateľov v Košickom a Prešovskom kraji, v Banskobystrickom kraji je to 1,4 percenta obyvateľov," dodala Ivančíková. V prípade rusínskej národnosti sa k nej prihlásilo 2,4 percenta obyvateľov Prešovského kraja," dodala Ivančíková.

Poznáme ďalšie výsledky sčítania

"Na otázku k národnosti sa celkovo vyjadrilo 5.153.712 obyvateľov, odpoveď v prípade otázky o ďalšej národnosti uviedlo 306.170 obyvateľov," informovala garantka.Slovenskú národnosť ako ďalšiu národnosť v rámci otázok v sčítacom formulári uviedlo 18 percent rezidentov SR, v absolútnych číslach 55.496 obyvateľov. Maďarskú národnosť ako druhú uviedlo 34.089 obyvateľov (11 percent). Až 30 percent tých, ktorí v prípade druhej národnosti odpovedali, uviedlo rómsku národnosť (88.985 ľudí), rusínsku 39.810 obyvateľov (13 percent z tých, čo odpovedali) a českú národnosť päť percent (16.715 obyvateľov).