< sekcia Slovensko

Policajti i hasiči budú mať počas krízy nárok na platené voľno

Na snímke jedno z karanténnych centier pre koronavírus sa nachádza na Donovaloch. Stredisko Smrekovec je centrum účelových zariadení patriace pod Ministerstvo vnútra SR. Na snímke policajti hliadkujú pred strediskom Smrekovec na Donovaloch 31. marca 2020 Foto: TASR - Ján Krošlák

Nárok na plat vo výške 100 percent budú mať v prípade, ak im bola karanténa nariadená v súvislosti s výkonom služby.

Bratislava 7. apríla (TASR) - Policajti, hasiči a záchranári budú mať nárok na služobné platené voľno v čase mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili zákon o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra (MV) SR v súvislosti s ochorením COVID-19 so zmenami. Poslanci rozhodli o zákone v skrátenom režime, hlasovaním ukončili piatu schôdzu parlamentu. Zákonom sa obmedzí i prijímanie žiadostí o občianske preukazy, cestovné pasy a ďalšie lehoty.

Policajti môžu dostať služobné voľno s nárokom na služobný plat pri potrebe celodennej starostlivosti o dieťa až do otvorenia škôl a škôlok, respektíve do ukončenia nariadenej karantény dieťaťa či zverenej osoby. Opatrenie bude platiť aj pri starostlivosti o člena domácnosti v prípade zatvorenia zariadení sociálnych služieb.

Nárok na plat vo výške 100 percent budú mať v prípade, ak im bola karanténa nariadená v súvislosti s výkonom služby. V prípadoch potreby celodennej starostlivosti o dieťa do 11 rokov alebo o rodinného príslušníka v súvislosti s nariadenou karanténou budú mať policajti, hasiči a záchranári nárok na 75 percent platu. Ten sa im nebude poskytovať v prípade, ak už si nárok uplatnila iná osoba v tej istej situácii.

Nadriadený môže policajtovi prerušiť čerpanie takéhoto služobného voľna a nariadiť mu nástup do výkonu služby, ak je to v dôležitom záujme výkonu štátnej služby. Oznámiť mu to musí 24 hodín vopred.

Niektoré pokuty na úrovni civilnej ochrany sa počas krízovej situácie zvýšia až do 1000 eur. Uložiť ich môžu aj obecní či mestskí policajti. Týka sa to priestupkov spáchaných neuposlúchnutím varovných signálov, pokynov a výziev orgánov verejnej moci, právnických osôb a fyzických osôb.

Počas krízovej situácie sa upraví aj lehota na doručenie výročných správ politických strán. Za dodržanú sa bude považovať, ak správu strana doručí štátnej komisii do konca štvrtého kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola krízová situácia odvolaná. Štátna komisia ju následne zverejní na webe. Informáciu o výročných správach predloží komisia parlamentu do konca siedmeho kalendárneho mesiaca po odvolaní krízovej situácie.

Obmedzí sa prijímanie žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, napríklad pri neplatných či nesprávnych údajoch. Občianske preukazy, ktorých platnosť sa skončí počas krízovej situácie, budú platiť na určitú dobu aj po jej skončení. Obmedzí sa tiež prijímanie žiadostí o vydanie cestovného pasu. Platí to i pre zastupiteľské úrady SR v zahraničí. Predĺži sa aj platnosť dokladov o zdravotnej a psychickej spôsobilosti a vodičských preukazov.

Opatrenia reagujú aj na pobyt cudzincov na Slovensku. Končiaca sa platnosť prechodných, trvalých alebo tolerovaných pobytov sa predĺži. Rovnako lehoty pri vybavovaní udelenia alebo obnovenia pobytu cudzincov. Odloží sa aj výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení.

Obmedzí sa aj prijímanie žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej a technickej služby, platnosť licencií sa predĺži. Predĺženie platnosti a úprava časových lehôt sa v určitých prípadoch budú týkať aj zbrojných preukazov.

Počas krízovej situácie sa nebude uplatňovať ani podmienka, že pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov.