Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. október 2023Meniny má Levoslav
< sekcia Slovensko

Zastupiteľstvá obcí i krajov budú môcť rokovať cez videokonferenciu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Vo výnimočných prípadoch pre vážne dôvody bude môcť obecné zastupiteľstvo prijať uznesenie aj spôsobom per rollam, a to buď korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe, alebo e-mailom.

Bratislava 7. apríla (TASR) - Obecné i krajské zastupiteľstvá budú môcť zasadať počas krízovej situácie aj prostredníctvom videokonferencie. Vo výnimočných prípadoch budú môcť zastupiteľstvá obcí hlasovať formou per rollam. Vyplýva to zo súboru noviel zákonov v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Zmeny v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR, rokovali o nich v zrýchlenom režime.

V prípade rokovania zastupiteľstiev prostredníctvom videokonferencií či inými prostriedkami komunikačnej technológie bude musieť samospráva zverejniť zvukový alebo audiovizuálny záznam do 48 hodín, písomný prepis budú musieť obce zverejniť do piatich dní od ukončenia rokovania.

Vo výnimočných prípadoch pre vážne dôvody bude môcť obecné zastupiteľstvo prijať uznesenie aj spôsobom per rollam, a to buď korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe, alebo e-mailom. Má ísť o prípady, keď nebude môcť rokovať zastupiteľstvo štandardne ani cez videokonferenciu.

Nová legislatíva tiež obmedzuje prípady, v ktorých hlasovanie per rollam nie je možné použiť. Ide napríklad o uznesenia vo veciach koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác, priameho predaja, prevodu majetku obce alebo nájmu majetku obce či prijatia investičného úveru. Pri hlasovaní per rollam sa má okrem iného predĺžiť lehota na zverejnenie návrhov uznesení na päť dní pred hlasovaním, legislatíva tiež spresňuje ďalšie konkrétne pravidlá pri tomto spôsobe hlasovania, chce tak umožniť napríklad aj verejnosti doručiť svoje pripomienky.

Počas krízovej situácie nemajú podľa novej legislatívy plynúť ani lehoty týkajúce sa voľby hlavného kontrolóra.