< sekcia Slovensko

Brocková diskutovala s mimovládkami o možnostiach využitia SlovakAid

Štátna tajomníčka MZVaEZ Ingrid Brocková . Foto: TASR

V reakcii na aktuálnu krízu boli podľa tlačového odboru viaceré rozvojové aktivity SR a disponibilné finančné zdroje presmerované na prevenciu a zmierňovanie následkov pandémie nového koronavírusu.

Bratislava 21. apríla (TASR) – Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Ingrid Brocková v utorok diskutovala o možnostiach využitia SlovakAid v pomoci partnerským krajinám v boji s ochorením COVID-19 s výkonným tajomníkom Platformy rozvojových organizácií – Ambrela Danielom Kabom a predstaviteľmi ďalších mimovládnych organizácií združených v tejto platforme. TASR o tom informoval tlačový odbor MZVaEZ SR.

"Rozvojovú spoluprácu považujeme za jednu z našich kľúčových agend. Mimovládne organizácie majú pri realizácii aktivít rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky dlhodobo nezastupiteľné miesto. V tomto ťažkom období si mimoriadne cením podanú pomocnú ruku z ich strany v podpore partnerským krajinám SlovakAid v boji s pandémiou COVID-19," uviedla Brocková.

V reakcii na aktuálnu krízu boli podľa tlačového odboru viaceré rozvojové aktivity SR a disponibilné finančné zdroje presmerované na prevenciu a zmierňovanie následkov pandémie nového koronavírusu. Možnosti ich čo najefektívnejšieho využitia sú konzultované aj s platformou Ambrela, vrátane pondelňajšej (20. 4.) zverejnenej výzvy na predkladanie projektov humanitárnej pomoci, zameraných na boj s ochorením COVID-19.

Počas stretnutia hovorila Brocková s Kabom a ďalšími predstaviteľmi mimovládnych organizácií aj o spolupráci rezortu zahraničných vecí a neziskového sektora pri skvalitňovaní systému oficiálnej rozvojovej spolupráce SR. "Partneri sa zhodli na pokračovaní spolupráce pri ďalšom zvyšovaní efektívnosti systému rozvojovej spolupráce SR, pričom štátna tajomníčka zdôraznila potrebu intenzívnejšej úlohy mimovládneho sektora pri zvyšovaní verejného povedomia o rozvojovej spolupráci," dodal tlačový odbor.