Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. júl 2024Meniny má Kamila
< sekcia Slovensko

Buchta: Revízia sa môže týkať primárne dvoch základných zmlúv EÚ

Na archívnej snímke vlajka Európskej únie. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Prípadná revízia sa môže týkať primárne dvoch zmlúv - Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o Európskej únii.

Bratislava 13. júna (TASR) - Európska únia môže konať len v tých oblastiach, v ktorých jej to členské štáty prostredníctvom zmlúv EÚ umožnili. Pokiaľ sú však vo výsledkoch Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) návrhy požadujúce, aby EÚ konala aj v iných oblastiach, tieto právomoci je potrebné jej zveriť revíziou základných zmlúv. V TASR TV to na margo prípadnej potreby otvárania kľúčových dokumentov uviedol Tomáš Buchta zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli.

"Revízia zmlúv je akt, ktorým členské štáty EÚ zverujú Únii nové právomoci," vysvetlil Buchta. "Pokiaľ dospejeme k záveru, že pôjdeme týmto smerom, bude potrebné niektoré ustanovenia zmeniť," doplnil.Prípadná revízia sa môže týkať primárne dvoch zmlúv - Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o Európskej únii.

"Zmluva o fungovaní Európskej únie je pôvodne Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva z roku 1957, ktorá bola transformovaná na súčasnú Zmluvu o fungovaní EÚ. Obsahuje množstvo sektorových politík, v rámci ktorých môže Únia prijímať opatrenia. Tejto zmluvy by sa týkali rôzne návrhy na rozšírenie právomocí jednotlivých inštitúcií, na zakotvenie konkrétnych právnych základov vo vzťahu k jednotlivým politikám," uviedol expert na európske právo. Druhou spomínanou zmluvou, ktorej by sa proces revízie mohol dotknúť, je Zmluva o Európskej únii.

"Ide o pôvodnú Maastrichtskú zmluvu, ktorá bola rôznymi ďalšími revíziami zmenená do súčasnej podoby. Zmluva obsahuje základné inštitucionálne nastavenia a základné vymedzenia právomocí hlavných troch (európskych) inštitúcií, ale aj ďalších inštitúcií. Zároveň obsahuje základné parametre spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a obsahuje aj parametre rozhodovania jednotlivých inštitúcií," priblížil Buchta.

Okrem týchto dvoch zmlúv by sa prípadná revízia mohla dotknúť aj tretieho dokumentu. Ide o Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Zmluva o Euratome). "Otázkou však je, do akej miery by sa prípadné návrhy týkali aj tejto zmluvy, keďže dokument má skôr technickú povahu a týka sa oblasti mierového využívania jadrovej energie," vysvetlil Buchta.

Fungovanie Európskej únie sa opiera o princípy právneho štátu. To znamená, že každé opatrenie EÚ má oporu v zmluvách, ktoré schválili všetky členské štáty EÚ. Ak sa určitá oblasť politiky neuvádza v zmluvách, Komisia nemôže v danej oblasti navrhovať právne predpisy. Na základe zmlúv môžu inštitúcie EÚ prijímať legislatívu, ktorú sú členské štáty následne povinné uplatňovať.