Quantcast
< sekcia Slovensko

Budúcnosť Slovenska je v zelených technológiách

Foto: Huawei Technologies

Najväčšiu časť plánu obnovy na Slovensku tvorí podpora v oblasti zelenej ekonomiky a to až 2,17 miliardy eur.

Bratislava 27. júna (OTS) - Ak chce Slovensko splniť tieto záväzky v oblasti zelenej transformácie, potrebuje mať silného partnera. Jedným z dlhodobých cieľov spoločnosti Huawei je dosiahnutie uhlíkovej neutrality a využitie obnoviteľných zdrojov energie.

Odborníci sa na konferencii ITAPA 2022 jednoznačne zhodli, že IKT technológie sú nástrojom na dosiahnutie environmentálnych, ekonomických a spoločenských cieľov.

Spoločnosť Huawei, ako popredný svetový poskytovateľ IKT infraštruktúry verí, že tieto technológie zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Spoločnosť vytvorila podnikové stratégie udržateľnosti: digitálnu inklúziu, zvyšovanie investícií do 5G, cloudu, AI, internetu a ďalších špičkových technológií s cieľom spájať ľudí v Európe, chrániť životné prostredie, podporovať malé a stredné podniky a školiť v oblasti IKT. Na Slovensku spoločnosť Huawei spolupracuje s partnermi vo využívaní čistej energie prostredníctvom fotovoltaických panelov.

Radosław Kędzia, viceprezident Huawei Technologies pre región strednej a severnej Európy, predstavil na jarnej konferencii ITAPA 2022 konkrétne príklady, ako technológie pomáhajú ekologickejšiemu svetu. Spolu s odborníkmi z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a z firiem ako SPP a Accenture diskutovali o téme udržateľného prostredia v novom svete.

Radosław Kędzia uviedol: „Spoločnosť Huawei podniká konkrétne kroky k dosiahnutiu ekologickejšej budúcnosti. Pri výrobe elektriny zvyšujeme úsilie o využívanie čistých prírodných zdrojov, ako napríklad fotovoltickú energiu. Od roku 2020 podporujeme inštaláciu solárnych panelov aj na Slovensku a snažíme sa motivovať telekomunikačných operátorov, aby boli ekologickejší a ušetrili na poplatkoch za elektrinu zavedením nášho iSolar riešenia. Prostredníctvom rozvíjania technológií akými je 5G a neustálym zlepšovaním úrovne digitalizácie vytvárame svet s nízkou uhlíkovou stopou.“

Podľa Petra Balíka z MIRRI: „Slovensko čakajú viaceré výzvy spojené s podporou udržateľného životného prostredia vrátane transformácie uhoľných regiónov a regiónov s vysokými uhlíkovými emisiami. MIRRI pripravuje túto transformáciu, ktorá bude zameraná na uhlíkovú neutralitu a diverzifikáciu lokálnych a regionálnych ekonomík."

Foto: Huawei Technologies
Radosław Kędzia, viceprezident Huawei Technologies pre región strednej a severnej Európy


Kľúčom k tomu, ako spoločnosť Huawei chráni životné prostredie je aj využitie IKT technológií na koexistenciu s prírodou. Pokračuje v aktivitách v oblasti inovácií IKT technológií, recyklácie produktov a vlastného riadenia prevádzky, pričom cieľom je znížiť uhlíkovú stopu vrátane uhlíkových emisií spôsobených vlastnou výrobou a prevádzkou, ako aj uhlíkových emisií spôsobených zákazníkmi a dodávateľmi. Taktiež znižuje spotrebu surovín, vrátane používania materiálov šetrných k životnému prostrediu a odpadu, vrátane recyklácie konečných produktov.

„Digitalizácia a kontrola energie môže výrazne znížiť plytvanie v spotrebe, zvýšiť výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a prispieť k ekologickejším riešeniam v doprave a mestách. Našim cieľom je urýchliť výrobu čistej energie, vybudovať ekologickú dopravu, dátové centrá a lokality, a spolupracovať s priemyselnými partnermi pri budovaní nízkouhlíkovej inteligentnej spoločnosti,“ konštatuje Radosław Kędzia.