Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. september 2023Meniny má Edita
< sekcia Slovensko

Čaputová podpísala dve novely týkajúce sa príspevkov pre opatrovateľov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Osobe, ktorá poberá dôchodok a zároveň opatruje fyzickú osobu, sa už nebude krátiť peňažný príspevok. Zároveň sa bude môcť príspevok v určitých prípadoch zvýšiť.

Bratislava 24. novembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala dve novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). Hlava štátu ocenila, že legislatívne úpravy vychádzajú z podnetov a potrieb ľudí v praxi, po ktorých roky volajú tak, aby mohli viesť dôstojný život. Stanovisko TASR poskytol riaditeľ odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR Jozef Matej.

Osobe, ktorá poberá dôchodok a zároveň opatruje fyzickú osobu, sa už nebude krátiť peňažný príspevok. Zároveň sa bude môcť príspevok v určitých prípadoch zvýšiť.

Krátenie peňažného príspevku na opatrovanie sa odstráni v prípade, že osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, prípadne súbežne s týmito dávkami poberá aj iné dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo iné dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Príspevok na opatrovanie sa zvýši o 100 eur mesačne, ak je osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí. Týkať sa to bude všetkých opatrovateľov, teda poberateľov dôchodku, ako aj pracujúcich či nepracujúcich. Zároveň sa nebude zohľadňovať príjem zo zamestnania pri vzniku nároku na zvýšenie tohto príspevku.

K 1. júlu 2023 by mala vláda upraviť aj výšku peňažného príspevku na opatrovanie, aby výška príspevku pre poberateľa dôchodku, ktorý je súčasne poberateľom príspevku na opatrovanie, zodpovedala sume minimálne 75 percent z výšky peňažného príspevku na opatrovanie, ktorá bude nariadením ustanovená pre osoby v produktívnom veku.

Zjednotia sa podmienky poskytovania príspevku na opatrovanie pre osoby poberajúce dôchodkovú dávku a pre osoby v produktívnom veku. U osôb, ktoré opatrujú a poberajú dôchodok už na výšku príspevku nebude mať vplyv to, či je opatrovanej osobe s ŤZP poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby a ani v akom rozsahu.

Legislatíva týkajúca sa krátenia príspevku má byť účinná od 1. júla 2024.

Druhá novela sa týka vytvorenia podmienok pre lepšie začlenenie osôb so zdravotným postihnutím odkázaných na osobnú asistenciu do nezávislého života. Odstrániť sa má bariéra pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorá im bráni žiť nezávislý život, a to nemožnosť posúdenia ich nároku na peňažný príspevok na osobnú asistenciu v čase, keď sú prijímateľmi sociálnych služieb v celoročnej pobytovej forme.

Zavedie sa tiež možnosť posúdenia žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na osobnú asistenciu a rozsahu osobnej asistencie v čase, keď je žiadateľovi – osobe so zdravotným postihnutím - poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba. Bude to možné vopred v prípade, keď bude chcieť ukončiť pobytovú sociálnu službu. Vtedy bude možné príspevok na osobnú asistenciu začať poskytovať až po preukázaní ukončenia poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby.

Súčasťou žiadosti o tento príspevok má byť čestné vyhlásenie, deklarujúce zámer ukončiť v priebehu polroka poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby. Osoba s ŤZP bude musieť úradu práce predložiť doklad o tom, kedy sa ukončila sociálna služba.

Táto zmena má byť účinná od 1. januára 2023.