< sekcia Slovensko

Čaputová podpísala zákon o registri partnerov verejného sektora

Na archívnej snímke Zuzana Čaputová. Foto: TASR Martin Baumann

Zákonom sa zredukuje objem možných administratívnych záťaží.

Bratislava 19. júla (TASR) - Okruh osôb, ktoré sa povinne zapisujú do Registra partnerov verejného sektora (RPVS), sa nanovo vymedzí. Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o registri partnerov verejného sektora.

"Prezidentka považuje novelu za prijateľné kompromisné riešenie otázok vyplývajúcich z aplikácie doteraz platnej legislatívnej úpravy," uviedla Martina Goffová z tlačového oddelenia prezidentky.

Novou legislatívou sa má okrem iného nanovo vymedziť pojem "partner verejného sektora", a tým aj okruh osôb, ktoré sa povinne zapisujú do registra partnerov verejného sektora postupom podľa tohto zákona. Snahou rezortu spravodlivosti, ktorý novelu navrhol, bolo nájsť vhodné vyváženie právnej úpravy z pohľadu verejného záujmu a záujmov partnerov verejného sektora.

Podľa novely sa má v rámci právnických osôb zúžiť verejný sektor len na "právnické osoby zriadené zákonom alebo založené štátom, obcou, vyšším územným celkom, v ktorých majú tieto osoby samostatne alebo spoločne výlučnú priamu alebo nepriamu majetkovú účasť a zároveň nahradením definície týchto osôb pojmom 'verejný podnik'". Z právnických osôb zriadených zákonom zároveň návrh zákona vyníma komory zriadené zákonom.

Zákonom sa zredukuje objem možných administratívnych záťaží. Vymedzením verejného sektora sa tiež majú zúžiť sledované transakcie, ako aj zjednodušiť procedúra verifikácie konečných užívateľov výhod.

"Na strane druhej však návrh zákona prináša aj nové prvky, ktorých cieľom je posilniť jeho účinnosť a prevenčný charakter zákona (napríklad zavedenie diskvalifikácie zo zápisu do registra)," uviedli predkladatelia.

Firmy obchodujúce so štátom odkrývajú skutočných vlastníkov prostredníctvom Registra partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový register) od februára 2017. Do RPVS sa zapisuje každý, kto sa uchádza o verejné zdroje v stanovenom finančnom limite, a to nielen priamo zo štátneho či obecného rozpočtu, ale aj o peniaze zo štátnych fondov, alebo zo štátnych či obecných akciových spoločností.