< sekcia Slovensko

Časť balíka REACT-EÚ bude zameraná na modernizáciu kultúrneho sektora

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Rezort upozorňuje, že podpora z balíka REACT-EÚ má kultúrnym inštitúciám takisto pomôcť prispôsobiť sa zmenám, ktoré nastali v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu v dôsledku pandémie.

Bratislava 23. júna (TASR) - Prostredníctvom finančného nástroja REACT-EÚ, ktorý má zmierniť dosah koronakrízy na ekonomiky členských krajín únie, by mal z dodatočných dotácií profitovať aj slovenský kultúrny sektor. "V rámci práve schvaľovanej revízie Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sa budú môcť uchádzať o prostriedky na modernizáciu, inovatívnosť a zvýšenie hygienických štandardov kultúrnych inštitúcií, aby mohli v budúcnosti lepšie a flexibilnejšie reflektovať na prípadné situácie podobné pandémii ochorenia COVID-19,“ spresnilo Ministerstvo kultúry (MK) SR.

Rezort upozorňuje, že podpora z balíka REACT-EÚ má kultúrnym inštitúciám takisto pomôcť prispôsobiť sa zmenám, ktoré nastali v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu v dôsledku pandémie. „Podporovanými aktivitami preto budú investície do materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií, ako aj stavebných úprav, súvisiacich so zvyšovaním ich technologických a funkčných štandardov,“ doplnilo MK pričom avizuje, že oprávnenými žiadateľmi v pripravovanej výzve budú krajské a miestne samosprávy a ich organizácie, ktoré sú najväčšími prevádzkovateľmi a vlastníkmi kultúrnej infraštruktúry.

„Výzvu vyhlásime po schválení revízie IROP Európskou komisiou, predpokladáme, že to bude v júli,“ dodal rezort. Využitie finančného nástroja REACT-EÚ na pomoc kultúre spomína aj v informatívnom materiáli o implementácii eurofondov v gescii MK, ktorý v stredu prerokuje vláda.