< sekcia Slovensko

CELÉ ZNENIE: Ukončenie núdzového stavu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Núdzový stav sa končí uplynutím 14. mája.

Bratislava 14. mája (TASR) - UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 260 zo 14. mája 2021 k návrhu na skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020.

Vláda

A. schvaľuje


A.1. návrh na skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020;B. ukončuje

B.1. núdzový stav vyhlásený uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 na území Slovenskej republiky uplynutím 14. mája 2021;C. zrušuje

C.1. zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať podľa bodu A.1 uznesenia vlády SR č. 645 z 12. októbra 2020,

C.2. obmedzenia prijaté v časti C uznesenia vlády SR č. 215 z 26. apríla 2021,

C.3. obmedzenia prijaté v časti B uznesenia vlády SR č. 229 z 28. apríla 2021 v znení uznesenia vlády SR č. 255 z 12. mája 2021;D. konštatuje

D.1. že mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu;E. ukladá

predsedovi vlády

E.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

bezodkladneministerke kultúry

E.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR

bezodkladneVykonajú:

predseda vlády

ministerka kultúryNa vedomie:

prezidentka SR

predseda Národnej rady SR

predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR

hlavný hygienik SR

predsedovia vyšších územných celkov

primátori miest

starostovia obcí

prednostovia okresných úradov