< sekcia Slovensko

Cenu ministerky kultúry SR za rok 2018 získalo 12 umeleckých osobností

Na snímke zľava ocenený Rudolf Urc za celoživotné výnimočné dielo a rozvoj v oblasti slovenskej audiovizuálnej tvorby najmä slovenského animovaného filmu s prihliadnutím na výrazný prínos jeho pedagogickej činnosti, za Jelu Krčméry-Vrteľovú ocenenú za dlhoročnú tvorivú činnosť v Opere Slovenského národného divadla a výnimočný prínos v oblasti prekladov libriet svetovej opernej tvorby, prekladov piesňovej a oratoriálnej tvorby ako aj prekladov divadelných hier a beletrie prebral cenu syn Ladislav Vrteľ, ocenené Daniela Ilavská za celoživotný prínos v oblasti rozhlasovej réžie a Helena Bezáková za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti scénického a kostýmového výtvarníctva a za osobitý prínos do poetiky slovenskej kostýmovej tvorby počas slávnostného odovzdávania Cien ministerky kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2018 v Bratislave 20. mája 2019. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Ceny sa odovzdávajú v siedmich kategóriách, pričom v zmysle štatútu podujatia môže ministerka udeliť maximálne 12 ocenení.

Bratislava 20. mája (TASR) - Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD) v pondelok v Dvorane ministerstva slávnostne udelila dvanástim laureátom Cenu ministerky kultúry v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2018. Ocenenie udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok, alebo za dlhodobý či celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia.Ceny sa odovzdávajú v siedmich kategóriách, pričom v zmysle štatútu podujatia môže ministerka udeliť maximálne 12 ocenení. "Verte, že aj raz taký počet by nestačil, aby výročnú cenu ministerky kultúry za umenie dostali tí, ktorí si ju vďaka svojej tvorivosti a talentu, špičkovej profesionalite a schopnosti dôstojne prezentovať naše umenie doma i v zahraničí právom zaslúžia," uviedla v príhovore Laššáková a dodala: "Na druhej strane som presvedčená, že treba zachovať a chrániť exkluzivitu tohto ocenenia, aby jeho hodnota nedevalvovala, ale naopak, aby táto cena za umenie bola motiváciou a métou, ktorú stojí za to získať."

Cenu za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby získala poetka Mila Haugová. Ocenenie si prevzala za dlhoročnú osobitú básnickú tvorbu a za významnú prekladateľskú činnosť.

Cenu za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca si z rúk ministerky prevzala operná speváčka Ľubica Vargicová za stvárnenie postavy Donny Anny v opere W. A. Mozarta Don Giovanni na scéne Opery SND s prihliadnutím na doterajšie výnimočné umelecké výsledky v oblasti slovenského operného a koncertného umenia doma a v zahraničí. Ocenenie získal aj herec Ján Kožuch za osobité herecké majstrovstvo počas celoživotného umeleckého pôsobenia v divadlách v SR, najmä na javisku Slovenského komorného divadla v Martine a jeho mimoriadny prínos v oblasti divadelného, filmového, televízneho a rozhlasového herectva a dabingu.

Laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti hudby sa stal zbormajster Ladislav Holásek za mimoriadny celoživotný prínos v oblasti zborového umenia s prihliadnutím na umelecké pôsobenie zbormajstra a umeleckého vedúceho viacerých popredných slovenských zborových telies.

Fotograf Drahotín Šulla získal cenu za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry. Ministerka ocenila jeho mimoriadny prínos k rozvoju fotografie na Slovensku, ako aj jeho celoživotné dielo - vyše polstoročnú fotografickú tvorbu, bohatú nielen tematicky a žánrovo, ale aj spôsobmi spracovania a originálnymi experimentálnymi prístupmi s výrazne humanistickým akcentom.

Na snímke zľava ocenený Drahotín Šulla za mimoriadny prínos k rozvoju fotografie na Slovensku a tematicky a žánrovo bohaté celoživotné dielo a ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD) počas slávnostného odovzdávania Cien ministerky kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2018 v Bratislave 20. mája 2019.
Foto: TASR – Jaroslav Novák


Cenu za výnimočný prínos v oblasti audiovízie si odniesol kameraman Jozef Šimončič za dlhoročný osobnostný tvorivý vklad v oblasti slovenskej filmovej a televíznej tvorby s prihliadnutím na výrazný prínos jeho pedagogickej činnosti. Vďaka jeho originálnemu kameramanskému videniu a profesionalite je množstvo diel, ktoré spoluvytváral, v zlatom fonde slovenského audiovizuálneho dedičstva.

Laureátmi ceny za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia sa stali kostymérka a scénická návrhárka Helena Bezáková za celoživotný prínos v oblasti scénického a kostýmového výtvarníctva a za osobitý prínos do poetiky slovenskej kostýmovej tvorby, režisérka Daniela Ilavská za celoživotný prínos v oblasti rozhlasovej réžie, libretistka a dramaturgička Jela Krčméry-Vrteľová za dlhoročnú tvorivú činnosť v Opere SND a výnimočný prínos v oblasti prekladov libriet svetovej opernej tvorby, prekladov piesňovej a oratoriálnej tvorby, ako aj prekladov divadelných hier a beletrie, a tiež scenárista Rudolf Urc za celoživotné výnimočné dielo a rozvoj v oblasti slovenskej audiovizuálnej tvorby najmä slovenského animovaného filmu s prihliadnutím na výrazný prínos jeho pedagogickej činnosti.

Na snímke ocenený Rudolf Urc za celoživotné výnimočné dielo a rozvoj v oblasti slovenskej audiovizuálnej tvorby najmä slovenského animovaného filmu s prihliadnutím na výrazný prínos jeho pedagogickej činnosti počas slávnostného odovzdávania Cien ministerky kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2018 v Bratislave 20. mája 2019.
Foto: TASR – Jaroslav Novák


Cenu za podporu umenia, prezentáciu umenia a propagáciu umenia si prevzali muzikologička a diplomatka Viera Polakovičová za celoživotný prínos a osobnostný vklad v oblasti prezentácie slovenského umenia počas pôsobenia v kultúrnej diplomacii a riaditeľ Štátnej filharmónie Košice (ŠFK) Július Klein za výrazný podiel na pozdvihnutí interpretačnej a reprezentačnej úrovne ŠFK s prihliadnutím na jeho pedagogickú činnosť a pôsobenie v medzinárodných organizáciách pre sociálny dialóg v sektore živého umenia.

"Toto je také zvláštne, pretože je to prvý raz cena ministerky kultúry, myslím si, že je to globálne ocenenie za prácu, ktorú som vykonal hlavne v dokumentárnom a animovanom filme, lebo tam som sa najviac uplatnil," povedal pre TASR ocenený Rudolf Urc, ktorý dokumentárnej a animovanej tvorbe venoval 50 rokov. "Možno sa mi podarilo aj niečo užitočné urobiť, aspoň to tak tvrdia moji kolegovia a známi. Som povďačný za túto cenu, robí mi to dobre. Starému človeku vždy robia dobre takéto stretnutia, príležitosti, keď si na vás niekto spomenie," priznal 81-ročný scenárista.

Ocenenie sa udeľuje každoročne od roku 1999. Návrh na udelenie ceny predkladajú ministerke odborné a umelecké inštitúcie, profesijné občianske združenia, či iné neziskové a verejnoprospešné organizácie s pôsobnosťou v danej oblasti, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy, útvary ministerstva a poradné orgány ministerky. Autorom artefaktu Ceny ministerky kultúry v oblastiach profesionálneho umenia – sklenenej plastiky znázorňujúcej bájneho okrídleného koňa Pegasa - je sklársky výtvarník Palo Macho.