Quantcast
< sekcia Slovensko

Environmentalisti vyzývajú na riešenie financovania triedeného zberu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Diana Semanová

CEPTA navrhuje objektívne nastavenie minimálnych sadzieb na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenie obalov a neobalových výrobkov.

Bratislava 21. decembra (TASR) - Na Slovensku je nedostatočne financovaný triedený zber obalov a neobalových výrobkov. Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA) preto vyzýva Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, aby situáciu urýchlene riešilo. Navrhuje aj niekoľko opatrení, ktoré by mali zvýšiť financie na pokrytie prevádzkových nákladov zberových spoločností a na investície do infraštruktúry triedeného zberu.

V súčasnej zmesi plastov zo žltých kontajnerov sa nachádza približne 20 percent nápojových PET fliaš a plechoviek, ktoré sa budú od 1. januára 2022 zálohovať. Zálohovanie však môže preniesť na zberové spoločnosti ďalšie náklady na zber a zhodnotenie plastov, tvrdí CEPTA. Predpokladá, že triedenie plastov zdražie, lebo z vytriedených recyklovateľných materiálov vypadnú tie najcennejšie – PET a hliník.

Súkromné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú dotriedením a zhodnocovaním komunálnych plastov, zvýšia cenu za tonu zmesového plastu, keďže z dotriedeného materiálu získajú menej cenných materiálov, približuje organizácia. Konštatuje, že sa zvýši podiel nerecyklovateľných plastov v odpade a zvýšené náklady sa pri súčasnom systéme prenesú na plecia zberových spoločností.

CEPTA navrhuje objektívne nastavenie minimálnych sadzieb na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenie obalov a neobalových výrobkov. Minimálne sadzby, na základe ktorých organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) uhrádzajú zberovým spoločnostiam náklady na triedený zber, je podľa CEPTA potrebné prehodnotiť a zreálniť. "Nesmú byť výsledkom kompromisov s výrobcami. Mala by ich stanoviť nezávislá inštitúcia na základe skutočných nákladov zberových spoločností," tvrdí s tým, že sadzba by mala byť aktualizovaná minimálne po roku.

Organizácia apeluje na čo najrýchlejšie zavedenie ekomodulácie. Platby výrobcov do systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa líšia podľa recyklovateľnosti obalov na trhu. Ekomodulácia by mala výrobcov motivovať k používaniu recyklovateľných obalov, vysvetľuje CEPTA. Poukazuje, že v súčasnosti výrobca platí rovnako za dobre a ľahko recyklovateľnú PET fľašu, ako aj za nerecyklovateľný plastový kombinovaný obal. "Je to nespravodlivé, lebo platby neodrážajú reálne náklady na spracovanie, ktoré sú pri niektorých druhoch plastov a najmä pri kombinovaných obaloch mnohonásobne vyššie," poznamenali environmentalisti.

Ďalej odporúča odstrániť monopol na energetické zhodnotenie nereckylovateľných plastov. "Po uzákonení minimálnej sadzby za zhodnotenie plastov, vrátane energetického, zvýšil jediný výrobca alternatívneho paliva pre cementárne (TAP) ceny o 100 percent," hovoria environmentalisti. Dodali, že je nevyhnutné vytvoriť férovú konkurenciu aj v tejto časti trhu s odpadmi. Zlepšiť by sa podľa CEPTA mala aj kontrola OZV.

Verí, že sa opatreniami zvýšia financie v systéme a odstráni sa bremeno nákladov triedeného zberu, ktoré je na pleciach zberových spoločností.