< sekcia Slovensko

Chorých na akútne respiračné ochorenia a chrípku je stále menej

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Priebeh ochorení bol pri ARO komplikovaný v prípade 1083 osôb, čo predstavuje 2,5 percenta zo všetkých ochorení tohto druhu. Medzi najčastejšie komplikácie opäť patrili sinusitídy (596).

Bratislava 22. marca (TASR) - Počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) aj na chrípku na Slovensku počas 12. týždňa opäť klesol. Lekári celkovo nahlásili 43.795 ARO, čo predstavuje pokles chorobnosti o 8,3 percenta. V počte najviac chorých tentokrát viedol Nitriansky kraj. Najnižšia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji. ARO mali najmä deti do piatich rokov. TASR o tom informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Priebeh ochorení bol pri ARO komplikovaný v prípade 1083 osôb, čo predstavuje 2,5 percenta zo všetkých ochorení tohto druhu. Medzi najčastejšie komplikácie opäť patrili sinusitídy (596). Ochorenia hlásilo 57 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast a 47 percent všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyšší počet hlásiacich lekárov bol zaznamenaný v Trnavskom, najnižší v Bratislavskom kraji.

Lekári hlásili v 12. kalendárnom týždni 3852 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), čo predstavuje 8,8 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 28 percent. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najčastejšie na CHPO ochoreli deti od šesť do 14 rokov.

Hlásených bolo 11 prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu. Išlo o sedem materských škôl a štyri základné školy. Hlásených bolo sedem prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI. Z nich sa vyskytli tri prípady v Žilinskom kraji, dva prípady v Košickom kraji a po jednom prípade v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji. V jednom prípade bol potvrdený vírus chrípky nešpecifikovaný. Z celkového počtu prípadov SARI hlásených v 12. kalendárnom týždni 2019 bol hlásený jeden prípad úmrtia.

Chrípková sezóna trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka, určila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Je charakteristická zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a jej podobných ochorení. Pokiaľ ide o chrípku, najdostupnejšou a najúčinnejšou špecifickou ochranou je podľa epidemiológov každoročné očkovanie.

Počet chorých na ARO klesol v Košickom kraji takmer o šesť percent


Tento týždeň v porovnaní s predchádzajúcim poklesla chorobnosť týkajúca sa všetkých akútnych respiračných ochorení (ARO) v Košickom kraji o 5,9 percenta. Vyplýva to z údajov zverejnených na webovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach.

Lekári hlásili 7311 chorých na ARO, z toho bolo 352 prípadov chrípky a jej podobných ochorení. Komplikovaný priebeh chorôb malo 138 ľudí, najčastejšie išlo o zápaly prínosových dutín. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u detí do piatich rokov.

Výchovno-vzdelávací proces bol v 12. kalendárnom týždni prerušený v dvoch zariadeniach. Zatvorené boli dve základné školy, jedna v okrese Košice-okolie a druhá v Michalovskom okrese.

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia klesla v Žilinskom kraji o 10,2 %


Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) klesla v 12. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim o 10,2 percenta, čo predstavuje chorobnosť 1482 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Gabriela Košecká z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.

Chorobnosť klesla najmä vo vekovej skupine nad 60 rokov (mínus 30,3 percenta) a v okrese Čadca (mínus 26,7 percenta). Najvyššia chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine do piatich rokov (4423,9 chorých na 100.000 obyvateľov). "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2,1 percenta chorých, najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín," uviedla Košecká.

Pri chrípke a chrípke podobných ochoreniach zaevidoval RÚVZ 552 hlásení, čo predstavuje 142,4 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť o 23,14 percenta. Pokles chorobnosti zaznamenali najmä vo vekovej skupine od 20 do 59 rokov (mínus 34,92 percenta) a v okrese Dolný Kubín (mínus 65 percent). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine do piatich rokov (355,87 chorých na 100.000 obyvateľov), doplnila Košecká.