< sekcia Slovensko

Do Kostola sv. Kríža priviezli relikvie Klimenta Slovenského

Pohľad z hradu Devín v Bratislave na sútok Dunaja a Moravy. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Vo vnútri kostola sa následne konal slávnostný sprievod s relikviami a prítomní si vypočuli základné informácie o svätom Klimentovi Slovenskom.

Bratislava 3. decembra (TASR) - Do Kostola sv.Kríža v mestskej časti Bratislava - Devín dnes predpoludním priviezli z Ochridu relikvie svätého Klimenta Slovenského. Vo vnútri kostola sa následne konal slávnostný sprievod s relikviami a prítomní si vypočuli základné informácie o svätom Klimentovi Slovenskom.

Súčasťou slávnosti bola svätá omša ku cti svätých Sedempočetníkov, ktorú celebroval devínsky farár Mons. Marián Gavenda spolu s ďalšími duchovnými. Počas sv. omše si veriaci uctili relikvie sv. Klimenta Slovenského.

V kostole ďalej uviedli hudobno-slovné pásmo s názvom "Pochvala Konštantína Cyrila". Úryvky z diela Klimenta Slovenského čítal Jozef Šimonovič.

Popoludní program pokračoval v kultúrnom dome. Odznela tam prednáška "Kliment Ochridský bol Slovák". Prítomní si vypočuli takisto svedectvá a prezentáciu o púti pokánia - cyklistickej púti Devín - Benátky a pešej púti Devín - Belehrad.

Slávnosť sa uskutočnila v súvislosti s pamätným rokom svätého Klimenta Slovenského, ktorý vyhlásila organizácia UNESCO v roku 2016 pri príležitosti 1100. výročia úmrtia tohto svätca - 27. júla 916.

Dnešné slávnostné podujatie pripravili Rímskokatolícky farský úrad Devín, Hlaholská akadémia, Dedičstvo otcov,o.z. a ďalší spoluorganizátori.