< sekcia Slovensko

CSÁKY: Európsky súd o občianstve Maďarov nerozhodol v merite veci

Europoslanec P. Csáky v Štrasburgu Foto: TASR/AP

Poslanec Európskeho parlamentu za Stranu maďarskej komunity (SMK) Pál Csáky nesúhlasí s názorom podpredsedu SNS Jaroslava Pašku týkajúcim sa rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva.

Bratislava 30. októbra (TASR) - Poslanec Európskeho parlamentu (EP) za Stranu maďarskej komunity (SMK) Pál Csáky nesúhlasí s názorom podpredsedu SNS Jaroslava Pašku týkajúcim sa rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Podľa Pašku súd zamietol dve podania slovenských Maďarov vo veci straty slovenského občianstva.

"ESĽP nerozhodol, nemohol rozhodnúť v merite ohľadne zákona o občianstve SR," oponuje Csáky. Komentuje rozhodnutie súdu v Štrasburgu z 21. mája 2014 v prípade István Fehér a Erzsébet Dolník proti Slovenskej republike.

"Súd v uvedenom rozhodnutí v súvislosti so stratou štátneho občianstva SR konštatoval, že Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP), ktorý určuje právomoc uvedeného súdu, negarantuje ochranu práva k občianstvu podobným spôsobom ako iné medzinárodné ľudskoprávne dokumenty, napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv," vysvetlil Csáky. "Z dôvodu chýbajúcej právomoci preto súd túto časť sťažnosti neprijal na ďalšie konanie. ESĽP teda nerozhodol, nemohol rozhodnúť v merite ohľadne zákona o občianstve SR," dodal.

Erzsébet Dolník
Foto: TASR/Pavel Neubauer


Súd podľa Csákyho v rozhodnutí v súvislosti so sťažnosťou na nedodržiavanie povinnosti antidiskriminácie konštatoval aj to, že "sťažnosť na ďalšie konanie nemôže prijať, lebo Slovenská republika dodnes neratifikovala Dodatkový protokol č. 12 k EDĽP, ktorý uvedenú povinnosť obsahuje".

"Súd z vlastného podnetu, teda nie z iniciatívy sťažovateľov, prešetril aj otázku, či stratu štátneho občianstva SR možno považovať za arbitrárnu z pohľadu iných práv garantovaných EDĽP," konštatoval europoslanec z SMK. "Podľa súdu z dôvodu, že EDĽP negarantuje ochranu práva k občianstvu, o otázke arbitrárnosti treba rozhodnúť s poukazom na domáce právo, čiže na účinný zákon o štátnom občianstve SR," zdôraznil Csáky vo vyhlásení, ktoré TASR poskytla hovorkyňa SMK Éva Dunajszky.

Paška to vidí inak

Tvrdenie europoslanca z SMK Pála Csákyho, že „podpredseda vlády a minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák klame, keď hovorí, že Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol v prospech Slovenskej republiky vo veci uplatňovania zákona o štátnom občianstve“, je v príkrom rozpore s realitou. Na margo Csákyho vyhlásení v TA3 to pre TASR v stredu 29. októbra uviedol podpredseda SNS Jaroslav Paška.

"Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu totiž v spoločnom konaní rozhodol už o dvoch podaniach Maďarov proti SR (Strata slovenského občianstva po prijatí maďarského občianstva a iné, od Istvána Fehéra zo dňa 8.3.2012 a od Erzsébet Dolník zo dňa 7.5.2012.) a dal v uvedenej veci Slovensku v celom rozsahu za pravdu," informoval Paška.

Prvý podpredseda strany Slovenskej národnej strany (SNS) Jaroslav Paška počas tlačovej konferencie po 19. mimoriadnom sneme SNS 6. septembra 2014 v hoteli Partizán na Táloch
Foto: TASR/Branislav Račko


Obaja sťažovatelia boli podľa neho pred súdom zastupovaní budapeštianskym právnikom Zoltánom Lomnicim. "Obe tieto podania boli rozhodnutím súdu pre ľudské práva zo dňa 21.5.2013 jednomyseľne vyhlásené za neprípustné," zdôraznil podpredseda SNS.

Európsky súd pre ľudské práva podľa neho vyhlásil, že nie je možné stratu štátneho občianstva, podľa zákona o štátnom občianstve SR na základe výslovného prejavu vôle, vydávať za porušenie ľudských práv.

"Európsky súd pre ľudské práva tiež konštatoval, že sťažovatelia si boli vedomí skutočnosti, že dobrovoľným nadobudnutím maďarského občianstva stratia občianstvo slovenské, pretože sa rozhodli prijať maďarské štátne občianstvo v čase, keď právo SR nepripúšťa možnosť dvojakého občianstva SR," konštatoval Paška.

Tým sa podľa neho Európsky súd pre ľudské práva jednoznačne vyjadril aj k meritu uvedených žalôb a potvrdil legitimitu úkonov a procedúr aplikovaných Slovenskou republikou pri uplatňovaní zákona o štátnom občianstve SR.