Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 1. december 2023Meniny má Edmund
< sekcia Slovensko

FOTOGRAFIE: Pozrite si, ako sa oslavoval sviatok MDŽ v minulosti

Na archívnej snímke z 8. marca 1978 oslava MDŽ v Závodoch MDŽ. V bratislavských Závodoch Medzinárodného dňa žien, kde tvoria ženy takmer 3/4 osadenstva, sa stranícka a odborárska organizácia ako aj vedenie podniku stará o svoje pracovníčky. Pri príležitosti MDŽ zorganizovali komunisti, odborári a vedúci pracovníci milé stretnutie na jednotlivých pracoviskách, kde svojim spolupracovníčkam zablahoželali a podarovali im kvietky. Na snímke majster oddelenia predpriadla krídlovky Peter Slávik (zľava) spolu so zástupcom prevádzky Michalom Ťažkým blahoželajú Kataríne Talabovej, Eve Káclovej, Betke Pavlíkovej a Márii Mojeckej. Foto: TASR/Blažej Palkovič

Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa oslavoval v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol masový charakter.

Bratislava 8. marec (TASR/Teraz.sk) - Ženy, dnes máme svoj sviatok. Myšlienka oslavovať Medzinárodný deň žien vznikla na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910 v dánskej Kodani.Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40.000 amerických newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908.

Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa oslavoval v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol masový charakter. Počas druhej svetovej vojny v roku 1939 bol MDŽ zrušený. Po roku 1945 ho obnovili.

Pozrite si, ako sa oslavoval sviatok MDŽ v minulosti u nás na archívnych fotografiách TASR .

Rok 1951
Na archívnej snímke zo 4. marca 1951 oslava MDŽ v bratislavskej Cvernovke. Milióny žien na celom svete, ktoré túžia po mieri, vyjadrujú svoje odhodlanie za mier aj bojovať konkrétnymi záväzkami. Aj naše ženy podľa hesla prezidenta Klementa Gottwalda "Buduj vlasť, posilníš mier"!, prijímajú na počesť medzinárodného dňa žien pracovné záväzky. V tomto duchu vyznela v stredu 7. marca oslava MDŽ v bratislavskej Cvernovke. Na oslave úderníčky a robotníčky závodu prijali výzvu moskovského závodu V.I.Lenina, adresovanú všetkým pradiarňam bavlny v ľudovodemokratických krajinách, na súťaž v rámci akcie "Čo sme urobili za mier?". Pri oslave odmenili najlepšie úderníčky závodu za rok 1950.
Foto: TASR/Koloman Cích


Na archívnej snímke z 12. marca 1951 oslava MDŽ v Ivánke pri Dunaji. Živena, Zväz československých žien, miestna organizácia v Ivánke pri Dunaji spolu so všetkými zložkami Národného frontu usporiadala v nedeľu 11. marca oslavu MDŽ. Zúčastnili sa na nej členovia JRD, školská mládež a miestni občania. Na snímke predseda Akčného výboru Jozef Steiner odovzdáva členke Živeny - ČSŽ a družstevníčke Margite Srnkovej diplom Živeny - ČSŽ za záslužnú a obetavú prácu.
Foto: TASR/Ladislav Roller


Na archívnej snímke zo 7. marca 1952 v Bratislave slávnostné premenovanie závodov Danubia, bavlnárske závody na Závody 8. marca. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, dňa 6. marca slávnostne premenovali závody Danubia, bavlnárske závody n.p. v Bratislave na Závody 8. marca.
Foto: TASR/Archív


Na archívnej snímke z 9. marca 1951 oslava Medzinárodného dňa žien v Bratislave.
Foto: TASR/Jozef Teslík


Rok 1954
Na archívnej snímke z 9. marca 1954 oslavy Medzinárodného dňa žien v Bratislave. Pri príležitosti MDŽ prijal predseda KNV v Bratislave poslanec NZ Rudolf Martanovič v pondelok 8. marca najlepšie pracovníčky Bratislavského kraja. V priateľskej besede rozhovorili sa pracovníčky o svojej práci. Na snímke ich vidíme v priateľskom posedení v zasadačke KNV.
Foto: TASR/Kolomach


Rok 1976
Na archívnej snímke z 2. marca 1976 s láskou a radosťou pripravujú darčeky mamičkám k MDŽ aj deti Materskej školy na Kudlákovej ulici v bratislavskom sídlisko Dúbravka. Podarujú im ich na malej slávnosti, na ktorú pripravujú pestrý kultúrny program s tančekmi.
Foto: TASR/Magda Borodáčová


Na archívnej snímke z 2. marca 1976 s láskou a radosťou pripravujú darčeky mamičkám k MDŽ aj deti Materskej školy na Kudlákovej ulici v bratislavskom sídlisko Dúbravka. Podarujú im ich na malej slávnosti, na ktorú pripravujú pestrý kultúrny program s tančekmi. Na snímke riaditeľka Mária Štubňová sleduje prácu malých zverencov.
Foto: TASR/Magda Borodáčová


Rok 1978
Na archívnej snímke z 3. marca 1978 príprava na Medzinárodný deň žien. Na blížiaci sa Medzinárodný deň žien myslia po tieto dni aj tí najmenší. Deti z Materskej školy na Szabóovej ulici v Bratislave usilovne dokončujú za pomoci svojich učiteliek darčeky pre mamičky. Na snímke riaditeľka Anna Beňušovičová ukazuje Ľubke Bielikovej ako postupovať pri práci na darčeku.
Foto: TASR/Magda Borodáčová


Na archívnej snímke z 8. marca 1978 oslava MDŽ v Závodoch MDŽ. V bratislavských Závodoch Medzinárodného dňa žien, kde tvoria ženy takmer 3/4 osadenstva, sa stranícka a odborárska organizácia ako aj vedenie podniku stará o svoje pracovníčky. Pri príležitosti MDŽ zorganizovali komunisti, odborári a vedúci pracovníci milé stretnutie na jednotlivých pracoviskách, kde svojim spolupracovníčkam zablahoželali a podarovali im kvietky. Na snímke majster oddelenia predpriadla krídlovky Peter Slávik (zľava) spolu so zástupcom prevádzky Michalom Ťažkým blahoželajú Kataríne Talabovej, Eve Káclovej, Betke Pavlíkovej a Márii Mojeckej.
Foto: TASR/Blažej Palkovič


Rok 1980
Na archívnej snímke z 3. marca 1980 v Bratislave slávnostný večer pri príležitosti MDŽ. Najlepšie pracovníčky bratislavských podnikov, závodov a inštitúcií, ako aj funkcionárky spoločenských organizácií sa zišli 3. marca na slávnostnom večere v Parku kultúry a oddychu v Bratislave. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien ho usporiadali Ústredný výbor Slovenského zväzu žien v spolupráci s mestskými výbormi NF SSR a SZŽ v Bratislave. Hold obetavosti žien pri plnení úloh na pracovisku i pri výchove mladej generácie vzdali poprední československí umelci a súbory hudobno-zábavným programom pod názvom "Vám naše najmilšie".
Foto: TASR/Vlastimír Andor


Na archívnej snímke zo 6. marca 1980 oslavy MDŽ v Bratislave. Oslavy MDŽ vyvrcholili vo štvrtok 6. marca v Bratislave priateľským stretnutím delegácie žien z celého Slovenska s najvyššími predstaviteľmi straníckych a štátnych orgánov SSR. Na stretnutí na Bratislavskom hrade sa zúčastnil člen Predsedníctva ÚV KSČ, predseda vlády SSR Peter Colotka, kandidát Predsedníctva ÚV KSČ, tajomník ÚV KSS Miloslav Hruškovič, člen Predsednícta ÚV KSS, predseda SNR Viliam Šalgovič, členovia Predsedníctva ÚV KSS, členovia sekretariátu ÚV KSS a ďalší predstavitelia. Na snímke Peter Colotka v rozhovore s účastníčkami stretnutia na Bratislavskom hrade.
Foto: TASR/Magda Borodáčová


Na archívnej snímke zo 6. marca 1980 oslavy MDŽ v Bratislave. Oslavy MDŽ vyvrcholili vo štvrtok 6. marca v Bratislave priateľským stretnutím delegácie žien z celého Slovenska s najvyššími predstaviteľmi straníckych a štátnych orgánov SSR. Na stretnutí na Bratislavskom hrade sa zúčastnil člen Predsedníctva ÚV KSČ, predseda vlády SSR Peter Colotka, kandidát Predsedníctva ÚV KSČ, tajomník ÚV KSS Miloslav Hruškovič, člen Predsednícta ÚV KSS, predseda SNR Viliam Šalgovič, členovia Predsedníctva ÚV KSS, členovia sekretariátu ÚV KSS a ďalší predstavitelia. Delegátkam blahoželal k ich sviatku v slávnostnom prejave člen Predsedníctva ÚV KSČ, predseda vlády SSR Peter Colotka (vpravo).
Foto: TASR/Magda Borodáčová