Quantcast
< sekcia Slovensko

Ď. Nicholsonová: EMA bude lepšie pripravená na ďalšiu zdravotnú krízu

Na snímke europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) počas rokovania 32. schôdze NRSR 18. júna 2021 v Bratislave, archívne foto. Foto: TASR - Jakub Kotian

Odporúčania týchto panelov budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.

Bratislava/Štrasburg 26. januára (TASR) - Posilnenie právomoci Európskej agentúre pre lieky (EMA) umožní podľa slovenskej europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej tejto inštitúcii pracovať nezávislejšie. Taktiež má byť lepšie pripravená na ďalšiu zdravotnú krízu a zlepšiť kľúčové aspekty transparentnosti a zapojenia sa zainteresovaných strán.

Ďuriš Nicholsonová tvrdí, že je nevyhnutné, aby EMA bola vybavená vhodným inštitucionálnym rámcom na riešenie mimoriadnych situácií, a to bez improvizácií, s jasným mandátom a so zabezpečením právneho rámca. Europoslankyňa spresnila, že EMA vytvorí európsku platformu na monitorovanie nedostatku liekov, čím uľahčí zhromažďovanie informácií o nedostatku, ponuke a dopyte po liekoch a pomôckach a umožní lepšie monitorovanie tejto oblasti.

"Rovnako sa posilní kapacita agentúry na riadenie dostupnosti liekov a zdravotníckych pomôcok, vytvorením dvoch nových riadiacich skupín pre nedostatok liekov a zdravotníckych pomôcok," skonštatovala Ďuriš Nicholsonová. "Z hľadiska transparentnosti a verejnej kontroly bude krokom vpred, že počas mimoriadnych situácií v oblasti verejného zdravia sa budú musieť zverejniť protokoly o klinických skúškach," poznamenala.

Budúcnosť zdravotníctva v Európskej únii je aj jednou z tém konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), v rámci ktorej štyri občianske panely predložia svoje návrhy Európskemu parlamentu. Tretí občiansky panel do svojich odporúčaní zahrnul aj rozšírenie právomocí Európskej agentúry pre lieky, či zriadenie úradu, ktorý by pre členské krajiny vyrokoval prijateľnejšie ceny za liečivá.

Odporúčania týchto panelov budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.