Quantcast
< sekcia Slovensko

D. Zmeko zostáva náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR

Na snímke zľava náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generála Daniel Zmeko, zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálmajor Peter Babiar, veliteľ vzdušných síl Ozbrojených síl SR generálmajor Róbert Tóth a veliteľ Strategického centra krízového manažmentu brigádny generál Martin Remeš pózujú v Prezidetskom paláci v Bratislave 4. mája 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Od generálov prezidentka očakáva, že budú naďalej pôsobiť v prospech Slovenskej republiky s rovnakým zápalom a profesionalitou ako doteraz.

Bratislava 4. mája (TASR) - Generál Daniel Zmeko zostáva vo funkcii náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (GŠ OS) SR. Prezidentka SR Zuzana Čaputová ho v stredu vymenovala na ďalšie štyri roky. Zároveň hlava štátu povýšila do hodnosti generálmajora zástupcu náčelníka GŠ OS SR Petra Babiara a veliteľa vzdušných síl Róberta Tótha. Do hodnosti brigádneho generála vymenovala veliteľa strategického centra krízového manažmentu Martina Remeša.

Dva mesiace vojny u nášho suseda a stupňujúce sa politické a teritoriálne požiadavky Ruska väčšinu spoločnosti priviedli k uvedomeniu, že mier a bezpečie už nie je samozrejmosť a že nás bude niečo stáť. Vezmime to, prosím, ako príležitosť aj pre vnímanie ozbrojených síl občanmi Slovenska ako hlavného garanta našej bezpečnosti. Pri tejto misii budete mať vo mne ako hlavnej veliteľke ozbrojených síl plnú podporu," vyhlásila Čaputová.

Od generálov očakáva, že budú naďalej pôsobiť v prospech Slovenskej republiky s rovnakým zápalom a profesionalitou ako doteraz. Rovnako požaduje, aby rozvíjali ozbrojené sily a upevňovali spoluprácu so spojencami v NATO tak, aby boli OS SR a Slovenská republika vnímaní spojencami ako spoľahlivý a kredibilný partner.

V príhovore prezidentka ocenila ozbrojené sily za pôsobenie pri podpore domáceho krízového manažmentu pri boji s pandémiou i v súvislosti s prílevom utečencov pre vojnu na Ukrajine. „Neustále ste v ťažkých podmienkach zas a znova s rutinnou samozrejmosťou dokazovali, že sa na ozbrojené sily môžeme plne spoľahnúť,“ zdôraznila.

Spoločnosť má podľa prezidentky voči ozbrojeným silám dlh v oblasti zabezpečenia finančných prostriedkov, v podpore materiálnymi zdrojmi a vytváraní vhodných pracovných podmienok pre profesionálnych vojakov, ale aj v oblasti vnímania ozbrojených síl občanmi. Spomenula tiež dlh v plnení záväzkov voči spojencom v NATO.

Remeš v mene prítomných generálov poďakoval za prejavenú dôveru. Vníma ju tiež ako poďakovanie za obetavú prácu svojich kolegov. Pripomenul, že súčasné bezpečnostné výzvy si vyžadujú odhodlaných lídrov, ktorí majú pevne ukotvené princípy a hodnoty, na ktorých je založená Ústava SR. „Pre nás vojakov je cťou nasledovať vás lídrov našej krajiny, ktorí tieto hodnoty nielen reprezentujete, ale aj zastávate,“ povedal. Zároveň ocenil všetkých generálov, ktorí sa podieľali na formovaní novodobej vojenskej histórie SR a rozvoji ozbrojených síl.

Náčelníka generálneho štábu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády. Je podriadený ministrovi obrany, ktorému sa zodpovedá za výkon svojej funkcie. Vymenovanie je obmedzené najviac na dve funkčné obdobia nasledujúce za sebou.