< sekcia Slovensko

A. DANKO: Slovenský vidiek si zaslúži viac

Andrej Danko Foto: TASR/Martin Baumann

V oblasti poľnohospodárstva SNS navrhuje prijať zákon o potravinovej sebestačnosti.

Bratislava 10. septembra (TASR) - Slovenský vidiek vzhľadom na svoj charakter poskytuje veľmi dobrý potenciál pre svoj vlastný hospodársky rast. Uviedol to predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko.

Vidiek má potenciál pre rozvoj v špecializovaných odvetviach podnikania, zameraných napríklad na cestovný ruch, agroturistiku, poľnohospodárstvo, potravinárstvo a výživu, lesné a vodné hospodárstvo. Štát však nerieši alebo rieši nesystémovo problémy vidieka. Problémom je zlá organizovanosť decentralizovanej vlády a neschopnosť opustiť mnohé zásahy do slobodného trhu.

Pre SNS je komplexný rozvoj vidieka jednou z priorít. Zakotvila to aj vo svojich programových tézach, v ktorých okrem iného navrhuje vytvoriť systém efektívnejšieho využívania prírodného a nerastného bohatstva a zároveň zachovať prírodné a krajinotvorné dedičstvo ako základnú hodnotu.

V oblasti poľnohospodárstva SNS v tézach navrhuje prijať zákon o potravinovej sebestačnosti ako nástroja na trvalé dominantné postavenie domácich producentov na slovenskom trhu, zaviesť definíciu domácej potraviny či zmeniť prístup v prípade platieb EÚ.

Vyššiu ochranu prírodných zdrojov, lesov, ornej pôdy a vôd, ako aj spravodlivé a nediskriminujúce rozdeľovanie financií v pôdohospodárstve žiada SNS aj v dokumente Popradské memorandum - žiadosti slovenských vlastencov Bruselu, ktoré prijala ešte v júni 2013.

Téma rozvoja vidieka je príliš široká a zložitá. K efektívnemu riešeniu je potrebný celospoločenský konsenzus a spolupráca. SNS preto organizuje 12. septembra 2015 v Poprade odbornú konferenciu o potrebe revitalizácie vidieka, ktorá riešenia ponúkne. Práve pre potrebu širokého konsenzu SNS na konferenciu pozvala aj zástupcov odborných kruhov, odborných samosprávnych organizácií aj expertov z iných politických strán. Konferencia má ambíciu začať širšiu a dlhodobú diskusiu politických strán, odborných kruhov, profesijných združení, samospráv a verejnosti.