< sekcia Slovensko

Raši rokoval s delegátmi Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Martin Baumann

V oblasti inovačnej výkonnosti podľa ÚPV Slovensko dlhodobo obsadzuje najnižšie priečky v EÚ, v roku 2017 bolo na 23. mieste z 28 hodnotených krajín Únie.

Bratislava 10. septembra (TASR) – Delegácia Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) vedená jeho predsedom Christianom Archambeauom sa stretla s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu Richardom Rašim (Smer-SD). Informoval o tom Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR.

Práva duševného vlastníctva podľa ÚPV zohrávajú čoraz zásadnejšiu úlohu v rozvoji ekonomiky. V odvetviach, ktoré intenzívne využívajú právo duševného vlastníctva, sú mzdy vyššie o 46 % v porovnaní s ostatnými oblasťami, keďže je v nich aj pridaná hodnota na zamestnanca vyššia než kdekoľvek inde. Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva vytvárajú približne 28 % všetkých pracovných miest v EÚ a priamo zamestnávajú viac ako 60 miliónov obyvateľov EÚ.

"Úlohou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu je cielená podpora inovácií, smart technológií a odvetví, ktoré sú založené na ochrane duševného vlastníctva," skonštatoval Raši s tým, že podiel pracovných miest závislých od práva duševného vlastníctva v EÚ je 38 %.

Pokrok v technológiách, rozširovanie elektronického obchodu a novovznikajúce obchodné modely menia hospodárske a sociálne prostredie a zasahujú aj práva duševného vlastníctva. "Podniky v EÚ, občania a správa štátu potrebujú vzájomne prepojený, efektívny, moderný a spoľahlivý systém duševného vlastníctva na vnútornom trhu EÚ aj v globálnom prostredí," podotkol Archambeau.

Porušovanie práv duševného vlastníctva má podľa ÚPV devastačný účinok na rast ekonomiky a pracovné miesta. EÚ je významný cieľový trh pre falšované potraviny, nápoje, luxusné výrobky, odevy a doplnky a elektroniku. Pre väčšinu členských štátov Únie predstavujú rastúcu hrozbu falšované lieky a pesticídy vzhľadom na regulovaný trh. Ako priblížil ÚPV, na Slovensku sa výška ročných strát v dôsledku falšovania a pirátstva odhaduje na 456 miliónov eur, čo zodpovedá 12,3 % predaja pre jedenásť odvetví.

V oblasti inovačnej výkonnosti podľa ÚPV Slovensko dlhodobo obsadzuje najnižšie priečky v EÚ, v roku 2017 bolo na 23. mieste z 28 hodnotených krajín Únie. Inovácie sú hlavnou témou desaťročnej stratégie Európa 2020 s cieľom vytvoriť konkurencieschopnejšie hospodárstvo s vyššou zamestnanosťou.

EUIPO zodpovedá za správu ochrannej známky EÚ a dizajnu spoločenstva a spolupracuje s úradmi duševného vlastníctva v jednotlivých krajinách EÚ. Na Slovensku okrem iného túto agendu spravuje Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.