< sekcia Slovensko

Deň Dunaja si deti základných škôl pripomenuli spoločne s L. Sólymosom

Snímka z podujatia. Foto: Teraz.sk

Žiaci sa v rámci programu plavili loďou a zažili environmentálne vystúpenie Tárajka a Popletajky či rôzne zábavno-edukačné aktivity pri stánkoch rezortných organizácií.

Bratislava 27. júna (TASR) - Dunaj odplaví každý deň do Čierneho mora 4,2 tony plastového odpadu. Prispieť k čistejšej prírode môže každý aspoň malými skutkami, ako je zbieranie odhodených smetí a nevyhadzovanie odpadu v prírode. Na štvrtkovom Dni Dunaja určenom deťom základných škôl to uviedol minister životného prostredia SR László Sólymos (Most–Híd).

Minister Sólymos na podujatí spoločne s predsedom Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) Tomášom Kušíkom ocenil víťazov súťaže Dunajský majster umenia. Školáci v rámci súťaže vytvárali umelecké diela z prírodných materiálov a odpadu, ktoré našli na brehoch Dunaja. Cieľom bolo upozorniť na potrebu ochrany tejto rieky, ale aj prírody všeobecne. „Dúfame, že im to vydrží a budú sa k veciam stavať lepšie ako dnešní dospelí,“ zhodnotil vzťah detí k prírode ochranár Kušík.

Žiaci sa v rámci programu plavili loďou a zažili environmentálne vystúpenie Tárajka a Popletajky či rôzne zábavno-edukačné aktivity pri stánkoch rezortných organizácií, ako sú Vodohospodárska výstavba, Slovenský vodohospodársky podnik či Národná zoologická záhrada Bojnice.

Deň Dunaja (29. 6.) vyhlásila Medzinárodná komisia na ochranu Dunaja pri príležitosti 10. výročia podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja zástupcami podunajských krajín. Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí k zlepšeniu kvality vôd Dunaja.