< sekcia Slovensko

Desať súdov funguje efektívnejšie, tvrdí ministerstvo spravodlivosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Počas projektu sa na jednotlivých súdoch vypracovávali samohodnotiace správy, ktoré následne hodnotili externí posudzovatelia.

Bratislava 19. novembra (TASR) – Desať slovenských súdov, ktoré sa zapojili do národného projektu ministerstva spravodlivosti, funguje podľa rezortu efektívnejšie. Zapojené súdy v rámci projektu získali medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF. Celkový rozpočet projektu z Operačného programu Efektívna verejná správa je vyše dvoch miliónov eur, momentálne čerpanie je na úrovni 65 percent. TASR o tom informovali z tlačového odboru Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.

Podľa rezortu pomohol projekt „desiatim pilotným súdom nielen identifikovať svoje silné stránky a udržať ich, ale identifikovať aj oblasti na zlepšovanie“. Slovenským súdom sa v projekte darilo do takej miery, že získali titul Efektívny používateľ modelu CAF, tvrdí rezort spravodlivosti s tým, že je titul platný dva roky.

Počas projektu sa na jednotlivých súdoch vypracovávali samohodnotiace správy, ktoré následne hodnotili externí posudzovatelia. „Proces samohodnotenia a s ním spojené dokumenty sú pre organizáciu mimoriadne dôležité nielen počas trvania tohto projektu. Podrobne mapujú fungovanie organizácie, jej silné stránky, ale hovoria aj o oblastiach na zlepšenie, ktoré sa v ďalšej fáze stali námetmi do akčného plánu zlepšovania s realizáciou úloh na obdobie dvoch rokov,“ vysvetlila Andrea Jančeková zo sekcie koordinácie projektov MS SR.

„Organizácie, ktoré model CAF implementovali, zaznamenali aj napriek počiatočným neistotám výrazný progres vo svojom fungovaní a na základe trvalého zlepšenia, vzájomného učenia sa a porovnávania, skvalitňujú svoje fungovanie alebo sú dokonca lídrami vo svojom odvetví,“ priblížila Jančeková.

Na projekte sa zúčastnilo 10 súdov: Krajský súd v Košiciach, Okresný súd Košice 1, Okresný súd Košice 2, Okresný súd Banská Bystrica, Okresný súd Žiar nad Hronom, Okresný súd Rimavská Sobota, Krajský súd v Banskej Bystrici, Krajský súd v Prešove, Krajský súd v Nitre a Okresný súd Lučenec. Na projekte pracovalo dokopy 108 zamestnancov súdov.

Podľa MS SR je celkový rozpočet z Operačného programu Efektívna verejná správa 2.154.235 eur. Ladislav Pribulla z odboru implementácie projektov MS SR uviedol, že sa snažia o efektívne čerpanie eurofondov, s tým, že je momentálne čerpanie na úrovni takmer 65 percent. Projekt sa začal v júli 2017 a skončiť by sa mal vo februári 2020.