< sekcia Slovensko

Dlh v zdravotníctve na konci minulého roka dosiahol 599,69 milióna eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Najväčšie dlhy majú štátne univerzitné a fakultné nemocnice, a to 529,77 milióna eur.

Bratislava 7. mája (TASR) – Dlh v zdravotníctve na konci minulého roka dosiahol 599,69 milióna eur. Medziročne tak poklesol o 181,3 milióna eur. Najväčšie dlhy majú štátne univerzitné a fakultné nemocnice, a to 529,77 milióna eur. Vyplýva to z informácie Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre vládu.

"Zníženie stavu záväzkov, ako aj zmena tempa rastu záväzkov v aktuálnom období je výsledkom realizácie oddlžovania zdravotníckych zariadení, v rámci ktorého si v roku 2019 univerzitné a fakultné nemocnice zo svojho účtovníctva reálne odpísali záväzky vo výške 273,48 milióna eur. V roku 2018 to bola suma 102,13 milióna eur," píše sa v materiáli.

Záväzky po lehote splatnosti 13 fakultných a univerzitných nemocníc tvoria 88 percent z celkovej hodnoty záväzkov po lehote splatnosti v celom sektore. Najväčšie dlhy majú naďalej voči dodávateľom liekov a zdravotníckeho materiálu, nasledujú záväzky voči Sociálnej poisťovni, daňovým úradom a zdravotným poisťovniam. Nemocnice dlžia ďalšie peniaze aj za energie či služby.

MZ SR opätovne upozornilo, že náklady najväčších fakultných a univerzitných nemocníc nie sú v dostatočnej miere pokryté výnosmi od zdravotných poisťovní. Generovanie prevádzkových strát v nemocniciach negatívne ovplyvňuje verejné financie, čo aj v strednodobom výhľade predstavuje objektívne významné riziká pre verejné financie. Nemocnice čelia aj skrytému dlhu vo forme nevyhovujúcej infraštruktúry, keďže investície do tejto oblasti sú poddimenzované.

"Nepriaznivú situáciu v sektore zdravotníctva by jednoznačne zlepšila vyššia miera dofinancovania v kombinácii s optimalizáciou ich nákladovej štruktúry a efektivity, ktorú majú priniesť už spomínané opatrenia," skonštatovalo ministerstvo.

Pripomenulo, že na zefektívnenie prevádzky nemocníc prijalo viacero opatrení. Zriadilo napríklad Úrad pre riadenie podriadených organizácií, ktorý manažuje procesy podriadených organizácií. Vyhodnocuje finančné a prevádzkové výkazníctvo, verejné obstarávania a podporuje implementácie jednotlivých projektov v nemocniciach. Inštitút zdravotnej politiky vykonáva analýzu spotreby a nákladovosti liekov, analýzu nákladovo neefektívnych liekov a analýzu cenovej politiky zdravotníckeho materiálu. MZ SR sa popri realizovaných opatreniach smerujúcich k znižovaniu zadlženosti nemocníc dlhodobo snaží získať do rozpočtu verejného zdravotného poistenia vyšší objem zdrojov prostredníctvom platby za poistencov štátu.

So záväzkami po lehote splatnosti majú problémy aj zariadenia v pôsobnosti ministerstiev vnútra a obrany (17,79 milióna eur), ako aj tie, ktoré sú delimitované na obce a vyššie územné celky a transformované na neziskové organizácie (40,10 milióna eur). Zdravotnícke zariadenia transformované na akciové spoločnosti vlani záväzky po lehote splatnosti nevykázali.

Materiál analyzuje vývoj z hľadiska celkových záväzkov, záväzkov v lehote splatnosti a záväzkov po lehote splatnosti v roku 2019 a tempa ich rastu, respektíve poklesu. Tiež prezentuje štruktúru záväzkov po lehote splatnosti a opisuje dôležité legislatívne a ekonomické východiská, ktoré významne ovplyvnili hospodárenie zdravotníckych zariadení v roku 2019.

Povinnosť informovať o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva vznikla na základe uznesenia vlády SR, ktorá o tom rozhodla v roku 2012.