< sekcia Slovensko

ODBORNÍCI: Do 10 rokov pribudne v SR denne 60 nových diabetikov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku poukázal ZDS na to, že diabetes je pandémiou tretieho tisícročia a patrí k najväčším hrozbám západnej civilizácie.

Bratislava 18. februára (TASR) – Odborníci odhadujú, že v roku 2030 bude na Slovensku žiť viac ako 600.000 ľudí s diabetom. Znamená to, že v priemere pribudne viac ako 60 nových diabetikov denne. Poukázala na to najväčšia pacientska organizácia združujúca diabetikov Zväz diabetikov Slovenska (ZDS), ktorá na Slovensku pôsobí už 30 rokov.

Pacientska organizácia tvrdí, že od svojho vzniku zohráva úlohu v obhajobe a ochrane práv pacientov s chronickým ochorením na cukrovku. Zväz spolupracuje s viacerými inštitúciami - Ministerstvom zdravotníctva SR,  Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, s vyššími územnými celkami, mestskými úradmi, Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny SR, so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami. Pre zachovanie odbornej pomoci diabetikom ZDS spolupracuje so Slovenskou diabetologickou asociáciou a Slovenskou diabetologickou spoločnosťou a Slovenskou humanitnou radou.

Pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku poukázal ZDS na to, že diabetes je pandémiou tretieho tisícročia a patrí k najväčším hrozbám západnej civilizácie. Na Slovensku je podľa zväzu v súčasnosti evidovaných 360.000 ľudí s diabetom. Na podujatiach preto inšpiruje diabetikov k zvládaniu situácií, akými sú napríklad diskriminácia na pracoviskách alebo pri hľadaní si zamestnania alebo šikanovanie detí s diabetom na školách.

Pre ľudí s diabetom za 30 rokov svojej činnosti zorganizoval ZDS desiatky podujatí, ako napríklad rekondično-integračné a rehabilitačné pobyty pre dospelých diabetikov, detské DIA tábory, Diabetologické dni, Festival diabetu, edukačné stretnutia na regionálnych úrovniach, meranie hladiny cukru v krvi na školách aj medzi verejnosťou, sociálnu pomoc v centrách sociálneho poradenstva a edukácie diabetikov, prednáškovú činnosť na základných školách a pracoviskách, ale aj pedagogickú činnosť na vysokých školách.

Zväz je aktívny aj v oblastiach kategorizácie liekov a zdravotníckych pomôcok pre diabetikov, v ochrane odbornej starostlivosti formou liečby u diabetológov či napríklad vo vydávaní edukačných materiálov.