< sekcia Slovensko

Do 24. januára sa bude na STU vyučovať dištančne

Budova STU, foto z archívu. Foto: TASR/Pavel Neubauer

O konkrétnom postupe pri realizácii dlhodobých experimentov budú zainteresovaní zamestnanci informovaní na úrovni fakúlt.

Bratislava 7. januára (TASR) - Do 24. januára sa majú uskutočňovať vzdelávacie činnosti na všetkých stupňoch štúdia Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave dištančnou metódou. Vyplýva to z nového príkazu rektora STU Miroslava Fikara v súvislosti s aktuálnymi sprísnenými protiepidemiologickými opatreniami.

O konkrétnom postupe pri realizácii dlhodobých experimentov budú zainteresovaní zamestnanci informovaní na úrovni fakúlt.

"Študenti, ktorí sa k 1. januáru nenachádzali v ubytovacích zariadeniach STU, sa do 24. januára nemôžu vrátiť do ubytovacieho zariadenia vzhľadom na zákaz vychádzania a cestovania medzi okresmi," uvádza sa na webe univerzity. Tí študenti, ktorí k 1. januáru boli v ubytovacom zariadení, môžu v ňom počas obdobia zákazu vychádzania zostať za dodržania podmienok stanovených v uznesení vlády a v interných predpisoch študentských domovov.

Podmienky práce zamestnancov určia dekani fakúlt, kvestor, riaditelia a vedúci univerzitných pracovísk a účelových zariadení, ktorí zodpovedajú za jeho plnenie.