Quantcast
< sekcia Slovensko

Do konca apríla je možné uchádzať sa o štipendiá na výskumné pobyty

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Slovenská akademická informačná agentúra je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

Bratislava 15. apríla (TASR) - Do konca apríla sa doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci môžu uchádzať o štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD) na rôzne typy výskumných pobytov v Nemecku. TASR o tom informoval Ján Chlup z neziskovej organizácie Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA).

Výskumné štipendiá sú určené doktorandom, postdoktorandom, vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom a taktiež bývalým štipendistom DAAD. V kategórii štipendií pre umelecké odbory a architektúru existujú študijné štipendiá pre vysokoškolských učiteľov.

V prípade schválenia žiadosti štipendista získa štipendium na pokrytie životných nákladov (výška štipendia závisí od typu pobytu). Žiadosti sa podávajú do 30. apríla, pobyty v trvaní od jedného do šiestich mesiacov je možné realizovať od 1. decembra.

Podrobné informácie o podmienkach udelenia štipendia, ako aj o spôsobe podania žiadosti, sú zverejnené na portáli SAIA www.granty.saia.sk.

SAIA je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Na základe zmlúv s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj s Úradom vlády SR a s ďalšími organizáciami SAIA, administruje viacero štipendijných a grantových programov v oblasti vysokoškolského vzdelávania a vedy pre záujemcov zo Slovenska i zo zahraničia, zároveň poskytuje informácie o štúdiu v zahraničí pre záujemcov zo Slovenska, ako aj informácie pre záujemcov zo zahraničia o štúdium na Slovensku.