Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 20. apríl 2024Meniny má Marcel
< sekcia Slovensko

Poslanci budú o novele Trestného zákona rokovať v 2. čítaní v stredu

Na snímke hore vpravo podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Andrej Danko (SNS) a dole vľavo poslanec NR SR Igor Matovič (hnutie Slovensko) počas 9. schôdze parlamentu v Bratislave 27. februára 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zároveň si poslanci odsúhlasili, že v stredu bude trvať obedová prestávka len hodinu, od 13.00 h do 14.00 h.

Bratislava 27. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú rokovať o novele Trestného zákona v druhom čítaní v stredu (28. 2.) od 9.00 h. O návrhu majú rokovať až do úplného prerokovania vrátane hlasovania. Rozprava v druhom čítaní bude skrátená na 12 hodín tak, ako to bolo aj v diskusii v prvom čítaní.

Zároveň si poslanci odsúhlasili, že v stredu bude trvať obedová prestávka len hodinu, od 13.00 h do 14.00 h. Okrem novely Trestného zákona ostalo na programe aktuálnej schôdze ešte niekoľko neprerokovaných bodov.

Poslanci v závere utorkového rokovania prebrali novelu zákona o dani z príjmov z dielne poslancov za Slovensko, Za ľudí, KÚ. Matky detí do 15 rokov by mohli podľa návrhu získať nový daňový bonus v sume 100 eur mesačne. Platili by tak nižšiu daň z príjmu. Nárok na nový bonus by mala matka vyživovaného dieťaťa, ktoré s ňou žije v domácnosti, do dovŕšenia 15 rokov.

Novela Trestného zákona ohľadom premlčacích lehôt ide do 2. čítaniaPri trestných činoch, ako je znásilnenie či sexuálne zneužívanie, by sa mali uplatňovať doterajšie premlčacie doby, a to 20 rokov. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú v utorok večer poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Plénum sa návrhu venuje v skrátenom legislatívnom konaní. Novelu podporili všetci prítomní poslanci.

"Uvedomujúc si spoločenskú objednávku, cieľom predkladaného návrhu zákona je, aby pri trestných činoch proti životu a zdraviu, trestných činoch proti slobode a ľudskej dôstojnosti, trestných činoch proti rodine a mládeži a trestných činoch proti iným právam a slobodám zostala zachovaná doterajšia právna úprava zániku trestnosti v dôsledku premlčania," ozrejmilo ministerstvo spravodlivosti, ktoré je predkladateľom.

Pri týchto trestných činoch by sa tak mali uplatňovať doterajšie premlčacie doby, a to najmä 20-ročná doba v prípade zločinov, za ktoré Trestný zákon dovoľuje uložiť trest odňatia slobody najmenej desať rokov. Medzi takéto zločiny patria najmä vražda, zabitie, ublíženie na zdraví, hrubý nátlak, zavlečenie do cudziny, znásilnenie, sexuálne násilie, sexuálne zneužívanie, týranie blízkej osoby a zverenej osoby, obchodovanie s ľuďmi, únos a výroba detskej pornografie.

Vláda navrhla účinnosť úpravy od 15. marca, čiže k rovnakému dátumu, ku ktorému má nadobudnúť účinnosť "veľká novela" Trestného zákona schválená 8. februára. "Formálno-právne sa tak zamedzí tomu, aby nastalo premlčanie trestného stíhania v prípade plynúcich premlčacích dôb vymedzených trestných činov, respektíve zamedzí sa tak skráteniu premlčacej doby v prípade týchto trestných činov do budúcna," vysvetlil vládny kabinet.

Začala sa diskusia k Trestnému zákonu, poslanci majú obmedzený časV Národnej rade (NR) SR sa začala diskusia o vládnej novele Trestného zákona v prvom čítaní. Poslanci z vládnej koalície už odsúhlasili skrátenie diskusie na 12 hodín. Prihlásilo sa do nej 11 rečníkov.

Skrátenie diskusie navrhli tri koaličné poslanecké kluby. Čistý celkový čas diskusie má byť 12 hodín, ktoré si rozdelili jednotlivé kluby. Koalícia návrh odôvodnila aj rozsiahlou diskusiou o nedávno prijatej novele, s ktorou aktuálne predložené zmeny súvisia.

V úvode diskusie predložil vládnu novelu minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Z radov poslancov sa do diskusie prihlásili najmä opoziční rečníci.


Vládnu novelu Trestného zákona prerokujú poslanci v skrátenom konaní

Vládnu novelu Trestného zákona týkajúcu sa premlčacích lehôt prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Návrh schválili poslanci v utorok popoludní po tom, ako na návrh predsedu parlamentu predčasne ukončili diskusiu. Plénum zároveň rozhodlo, že diskusia o novele v prvom čítaní bude trvať len 12 hodín.

"Uvedomujúc si spoločenskú objednávku, cieľom predkladaného návrhu zákona je, aby pri trestných činoch proti životu a zdraviu, trestných činoch proti slobode a ľudskej dôstojnosti, trestných činoch proti rodine a mládeži a trestných činoch proti iným právam a slobodám zostala zachovaná doterajšia právna úprava zániku trestnosti v dôsledku premlčania," ozrejmilo ministerstvo spravodlivosti predložené zmeny.

Pri týchto trestných činoch by sa tak mali uplatňovať doterajšie premlčacie lehoty, a to najmä 20-ročná lehota v prípade zločinov, za ktoré Trestný zákon dovoľuje uložiť trest odňatia slobody najmenej desať rokov. Patria medzi ne najmä vražda, zabitie, ublíženie na zdraví, hrubý nátlak, zavlečenie do cudziny, znásilnenie, sexuálne násilie, sexuálne zneužívanie, týranie blízkej osoby a zverenej osoby, obchodovanie s ľuďmi, únos a výroba detskej pornografie.

Diskusiu k návrhu na skrátené legislatívne konanie odsúhlasilo 77 zo 78 prítomných poslancov, jeden nehlasoval. Predseda parlamentu návrh na ukončenie diskusie odôvodnil tým, že v diskusii už vystúpili zástupcovia všetkých opozičných poslaneckých klubov.


Poslanci rokujú k návrhu na skrátené konanie k novele Trestného zákona


Poslanci Národnej rady (NR) SR začali rozpravu k návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele Trestného zákona. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v úvode diskusie predstavil návrh na skrátené konanie. Do rozpravy sa prihlásilo písomne osem opozičných poslancov, z toho štyria vystúpia za klub s rozsahom 30 minút. Zvyšní majú na svoj príhovor 20 minút.

Susko priblížil, že vláda je presvedčená o tom, že premlčacie lehoty nastavené novelou Trestného zákona z 8. februára obstoja. V určitých prípadoch však môže podľa vlády nastať situácia, že tieto lehoty môžu byť nedostatočné, a preto vyhovuje spoločenskej objednávke.

Naliehavosť prijatia návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní vyplýva podľa Suska predovšetkým z nevyhnutnosti zachovať a zabezpečiť dĺžku premlčacej lehoty pre trestné činy proti životu a zdraviu, trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti, trestné činy proti rodine a mládeži a trestné činy proti iným právam a slobodám.Do programu zaradili novelu Trestného zákona k premlčacím lehotámDo programu aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR pribudla vládna novela Trestného zákona aj s návrhom na jej prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní. Novela sa týka premlčacích lehôt.

O návrhu na skrátené legislatívne konanie by mali poslanci rokovať po utorkovom prvom bloku hlasovaní, a to až do úplného prerokovania návrhu. Následne by mali o ňom hlasovať. Po prijatí návrhu by sa malo plénum rovno zaoberať novelou v prvom čítaní. Postup má byť rovnaký, teda rokovanie o novele až do jej prerokovania s následným hlasovaním o tom, či ju plénum posunie do druhého čítania. A to aj po 19.00 h.

Vláda prijala minulý týždeň novelu Trestného zákona, ktorá ráta so zachovaním pôvodných premlčacích lehôt pri trestných činoch, ako je znásilnenie či sexuálne zneužívanie, a to 20 rokov. Účinnosť by mala zmena nadobudnúť 15. marca, čiže od rovnakého dátumu ako "veľká novela" Trestného zákona schválená 8. februára.