Quantcast
< sekcia Slovensko

Vyše 500 škôl sa zapojilo do protestnej akcie učiteľov. Pozrite, ktoré

Na snímke oznam o protestnej akcii učiteľov Babysitting Day na ZŠ na Karloveskej ulici v bratislavskej Karlovej Vsi 10. decembra 2015. Foto: TASR - Martin Baumann

Vyučovanie dnes malo na školách rôznu formu. Zámerom protestnej akcie bolo pripomenúť, že mzda slovenských učiteľov je na úrovni sumy, ktorú sú ľudia ochotní zaplatiť za opatrovanie detí.

Bratislava 10. decembra (TASR) – Celoškolské akcie i aktivity jednotlivcov - tak vyzerá dnešná protestná akcia učiteľov s názvom Babysitting Day. Učitelia chcú dnešnou akciou pripomenúť, že mzda slovenských učiteľov sa neodvíja od trhových pravidiel a je na úrovni sumy, ktorú sú ľudia ochotní zaplatiť za opatrovanie detí.Branislav Kočan z Iniciatívy bratislavských učiteľov (IBU), ktorá protest organizuje, TASR informoval, že reálny počet škôl, ktorých učitelia sa do protestu zapojili, je vyšší ako pôvodné predpoklady. "Máme informácie, že po celom Slovensku sa k tejto akcii pridali učitelia z viac ako 500 škôl," uviedol.

Bratislavský kraj


Učitelia, ktorí sa do protestnej akcie zapojili, zamerali dnes svoju prácu skôr na výchovu ako vzdelávanie. Jedna zo škôl, ktorá Babysitting Day zobrala ako celoškolskú akciu, je ZŠ Karloveská 61 v bratislavskej Karlovej Vsi. "Bol to rozhodnutie všetkých mojich pedagógov," uviedla riaditeľka školy Eva Horníková. Vyučovanie má dnes na škole rôznu formu. "Žiaci deviateho ročníka sa spolu so školskou psychologičkou venujú testom zameraným na profesionálnu orientáciu, ôsmaci mali napríklad besedu s príslušníkmi Policajného zboru o trestnoprávnej zodpovednosti, ktorá sa ich už týka. No a na prvom stupni sa venujú napríklad tvorbe vianočnej výzdoby," uviedla Horníková.Dodala, že dnešná akcia má aj veľkú podporu rodičov. Deklarovala tiež, že aj keď sa do dnešného protestu nezapojili všetci pedagógovia na Slovensku, počet škôl, ktorých učitelia sa k protestu pridali, je znamením, že akcia má význam. "Aj vďaka tejto akcii si spoločnosť uvedomuje, že to celé nie je len o mzdách učiteľov, ale o peniazoch, ktoré chýbajú v školstve na naozaj kvalitné vzdelávanie," zdôraznila.

Na gymnáziu na Grösslingovej ulici v Bratislave je na samotných pedagógoch, či sa k programu Babysitting Day pripoja. Myšlienku akcie podporil napríklad Peter Wetzler, ktorý vyučuje biológiu. "Rozhodol som sa zvoliť formu prednášky, študentom rozprávam o mojich cestovateľských zážitkoch," uviedol pre TASR. Študenti to vnímajú pozitívne. "Samozrejme, že sú radi, že je hodina uvoľnenejšia, no zároveň oceňujú, že nestrácajú na hodine čas a že sa aj touto formou niečo dozvedia," povedal Wetzler.

Na dobrovoľnom princípe sa k akcii pridávajú aj na ZŠ na Malokarpatskom námestí v Lamači. Formát vyučovacej hodiny sa ale nemení. "U nás sa skôr urobili zmeny v rozvrhu, do popredia sa dostali výchovné predmety, ako sú výtvarná či hudobná výchova," uviedla riaditeľka ZŠ Alena Petáková.

Okrem protestnej akcie Babysitting Day organizujú učitelia aj rôzne doplnkové akcie, do ktorých sa okrem IBU zapája aj Iniciatíva žilinských učiteľov, Iniciatíva banskobystrických učiteľov, Iniciatíva považskobystrických učiteľov či Iniciatíva trnavských učiteľov.

Košický kraj


Do celoslovenskej protestnej akcie učiteľov s názvom Babysitting Day sa dnes zapojili takmer dve desiatky košických škôl a desať škôl z okresu Košice-okolie. Organizátorom je Iniciatíva bratislavských učiteľov. Jej cieľom je pripomenúť, že mzda slovenských učiteľov sa neodvíja od trhových pravidiel a je na úrovni sumy, ktorú sú ľudia ochotní zaplatiť za opatrovanie detí.

Jednou zo zapojených košických škôl je aj Gymnázium na Poštovej. Riaditeľ Otto Révész pre TASR potvrdil, že učitelia dnes robia babysitting. Sú riadne na hodinách, ale nepreberajú látku. "Celkovo ide do školstva málo peňazí, na čo doplatí a určite už teraz dopláca táto spoločnosť," konštatoval Révész. Časť pedagógov z gymnázia sa zapojila aj do novembrovej akcie Deň zdravia.

Základná škola s materskou školou v Slanci (okres Košice-okolie) má dnes náhradný program, školáci nemajú vyučovanie, ale venujú sa tvorivým aktivitám a hrám. "Máme 17 učiteľov, všetci sa zapojili," potvrdila TASR zástupkyňa riaditeľky Slávka Breznaiová. Rodičia podľa nej dnešnú akciu nevnímajú negatívne, pretože pedagógovia deti strážia, nemuseli zostať doma. V Slanci sa takisto zapojili aj do Dňa zdravia. Nevyučovali, ale škola vyšla v ústrety tým rodičom, ktorí pracujú, a ich deti umiestnili do školského klubu.

Prešovský kraj


Aj na niektorých prešovských školách sa dnes rozhodli podporiť akciu Babysitting Day. Išlo hlavne o základné školy, ale klasicky sa nevyučovalo ani na Gymnáziu na Konštantínovej ulici, kde zvolili formu diskusií so študentmi. Mnohé školy sa venovali príprave na vianočné podujatia.

Na prešovskej Základnej škole na Ulici Matice slovenskej v niektorých triedach vymieňali staré lavice a stoličky za nové, v ďalších mali tvorivé dielne. Riaditeľka školy Renáta Rodáková uviedla, že po tom, ako si prečítala, že učitelia zarábajú menej ako „operky“, musia dnes pracovať na viac ako 100 percent, aby si svoju mzdu za babysitting zaslúžili.„Dnešný deň venujeme ľudovým tradíciám a príprave vianočnej akadémie. Vyrábame vianočné pozdravy, maľujeme snehuliačikov a okrem toho väčšia skupina žiakov pripravuje krajšie triedy, v ktorých vymieňame lavice za nové. " Dodala, že práca so žiakmi na tejto škole je o to ťažšia, že sa tu venujú deťom s poruchami reči. „Je to veľmi náročná práca. Jednoducho za určitú mzdu vykonávať určitú prácu je síce veľmi pekné, ale každý človek si zaslúži mať zaplatené za to, čo robí. Lebo kvalitní odborníci ako logopéd, školský špeciálny pedagóg, psychológ, kvalitní učitelia potrebujú mať tiež to ďakujem, ale aj vidieť to na výplatnej páske,“ povedala Rodáková.

Riaditeľ Základnej školy na Prostějovskej ulici Marián Molčan pre TASR uviedol, že dnes zvolili skrátené vyučovanie. Žiaci sa učili prvé dve hodiny a potom sa v telocvični pripravovali na vianočnú akadémiu, ktorú budú mať v pondelok 14. decembra. Vyučovanie na prvom stupni bolo do 11.40 a žiaci na druhom stupni dnes končili o 12.35. Rodičia si mohli na webstránke školy prečítať odkaz, že štát poskytuje na vzdelávanie a výchovu detí také malé prostriedky, že to pokryje výdavky iba na ich stráženie – varovanie. Je to však pre každé dieťa málo, preto touto formou chcú upozorniť na to, že škola ich chce vychovávať aj vzdelávať, na čo nie sú momentálne vytvorené vhodné podmienky.

„Pripojili sme sa k tejto forme protestu učiteľov. Máme pocit, že nie je všetko kóšer, čo sa týka odmeňovania a platových podmienok učiteľov. Dnešný deň sme využili na nácvik vianočnej akadémie. Vyučovanie máme skrátené,“ uviedol Molčan. Škola má integrované triedy, kde chodia aj žiaci s ťažkým zdravotným postihnutím. Vzdelávajú sa tu aj deti na invalidných vozíkoch. Preto učitelia mali dnes náročnejšiu prácu ako v bežných školách.

Na Základnej škole na Ulici Mirka Nešpora sa venovali tiež prípravám na vianočné aktivity, ale tiež športovali a premietali filmy. V rámci kraja sa do dnešnej formy protestu zapojili aj niektoré vidiecke základné a materské školy.

Trnavský kraj


Najmenej škôl sa zapojilo do dnešnej protestnej akcie učiteľov Babysitting Day v Trnavskom kraji. Bolo to celkove 7,2 percenta, čo znamená 34 škôl, pričom pedagógovia ani na týchto školách neboli jednotní, väčšina z nich pracovala v bežnom vyučovacom režime.

Nebolo tomu inak ani na Základnej škole (ZŠ) na Sadovej ulici v Senici. Potvrdila to jej riaditeľka Svetlana Chábelová. „Z našej školy sa zapojilo do tejto akcie 40 percent učiteľov. So žiakmi prvého stupňa navštívili výchovný koncert a študenti druhého ročníka vykonávali rôzne činnosti, napríklad písali vianočné pozdravy,“ konštatovala s tým, že sama sa nepripojila, nakoľko aj dnes chcela vykonávať svoje povinnosti a priamu výchovnú činnosť.

V regióne Trnavy podporili viaceré školy výzvu iniciatívy trnavských učiteľov a pripojili sa k dnešnej akcii Babysitting Day na podporu vyššieho platového ohodnotenia pedagógov a zlepšenie podmienok v slovenskom školstve. Priamo v Trnave to bolo sedem základných, materských škôl a jedno súkromné tanečné konzervatórium.

Jednou zo zapojených škôl v krajskom meste bola aj Základná škola s materskou školou na ulici Ivana Krasku v Trnave-Modranke. Podľa slov spoluzakladateľky trnavskej iniciatívy Ľubice Lutzbauerovej sa zapojilo do protestnej akcie všetkých pätnásť pedagógov. "Vedenie školy sa postavilo k našej aktivite s porozumením. Na hodinách sme sa so žiakmi rozprávali a vysvetľovali im, o čo nám ide," uviedla pre TASR. Špeciálna škola internátna v Trnave zvolila na dnešný deň ako náhradný program pre deti vychádzky, vymaľovávanie maľovaniek a časť detí odišla zo školy do zariadenia pre seniorov potešiť ich svojím vystúpením. Podľa slov zástupkyne riaditeľky Márie Mončekovej do predchádzajúceho protestu sa nezapojili, ale s Babysitting Day súhlasili všetky pedagogičky na škole.

V Hlohovci sa zapojilo do protestu spolu päť školských zariadení, v Piešťanoch ani jedna, v Skalici štyri školy - z toho dve stredné. V obci Vrádište pri Skalici na škole podľa riaditeľky Márie Karasovej spojili príjemné s užitočným a deň venovali zlepšeniu medziľudských vzťahov a komunikácii. "S deťmi sme na prvej hodine robili skladačku nebo-peklo a hovorili sme im o iniciatíve, a potom sme spolu piekli medovníky," povedala Karasová pre TASR. K akcii učiteľov sa dnes pridali aj školy v Cíferi, Plaveckom Mikuláši, Senici, Častej, Nižnej, Trakoviciach, Sokolovciach, Chtelnici. V Seredi to bola jedna škola rovnako ako v Križovanoch nad Dudváhom, vo Voderadoch. V zlúčenej materskej a základnej škole v Hrnčiarovciach nad Parnou sa zapojili iba učiteľky materskej školy.

Na Gymnáziu F. V. Sasinka v Skalici podľa riaditeľky Boženy Stúpalovej z 35 pedagógov podpísalo petíciu len 12 pedagógov, ale aj oni sa plne zapojili do výchovno-učebného procesu.

Vo viacerých okresoch kraja sa na protestnej akcii zúčastnilo mimoriadne málo škôl. V okrese Dunajská Streda okrem ZŠ vo Hviezdoslavove sa vyučovalo podľa rozvrhu. V Galantskom okrese sa pridala k akcii Babysitting Day len jedna vzdelávacia inštitúcia, a to ZŠ s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským vo Váhovciach. „Nikto neučí, celý pedagogický zbor sa zapojil do protestnej akcie. Rozprávame sa, spievame, recitujeme a pripravujeme náš vianočný program,“ priblížil situáciu riaditeľ školy Attila Czakó. Dodal, že sa rozhodli a zapojili do akcie len v stredu (9. 12.) po dôkladnom zvážení. „Budeme bojovať za väčšie platy,“ uzavrel.

Nitriansky kraj


Približne 12 percent materských, základných a stredných škôl v Nitrianskom kraji sa zapojilo do dnešnej protestnej akcie učiteľov s názvom Babysitting day.

Jednou z nich je aj Gymnázium Golianova v Nitre. „Do protestu sa zapojila časť učiteľov, ktorí robia počas svojich hodín v triedach výchovnú činnosť,“ informovala riaditeľka školy Zuzana Hurtová. Voľnejší deň využili aj študenti, ktorí sa dnes rozhodli premiérovo odprezentovať divadielko pripravené k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. „V rámci výchovnej činnosti sa môžu triedy počas dnešného dňa zúčastniť na tomto predstavení,“ konštatovala Hurtová. Podľa jej slov však protestnú akciu, ktorej cieľom je poukázať na nízke mzdové ohodnotenie učiteľov, podporujú aj učitelia, ktorí sa do protestu nezapojili. „Sú to najmä učitelia predmetov, v ktorých sa ťažšie doháňa výpadok učiva,“ potvrdila riaditeľka. Zvolenú formu protestu považuje za vhodnú, pretože na ňu nedoplácajú rodičia.

Naopak, ako nevhodnú vnímajú túto formu protestu učitelia zo Základnej školy Nové Sady, ktorí sa do protestu nezapojili. Podľa nich protest v takejto podobe nikto nepocíti okrem samotných učiteľov. „Je iné, keď sú deti šesť hodín zaneprázdnené prácou, ako keď im šesť hodín musíme vymýšľať nejaký program a nudia sa. A zasa to budeme len my, kto bude musieť doháňať zameškané učivo.“ Novosadskí učitelia súhlasia s tým, že práca učiteľov je nedocenená a dlhotrvajúce problémy v školstve je nevyhnutné riešiť, nesúhlasia však s dnešnou formou protestu.

Žilinský kraj


Do protestnej akcie Babysitting Day sa dnes v Žilinskom kraji zapojilo 80 materských, základných a stredných škôl.

Podľa hovorkyne Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Lenky Zátekovej sa k protestu pripojilo päť stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. K nim sa pridalo aj Gymnázium bilingválne Žilina, ktorého zriaďovateľom je Okresný úrad Žilina. Riaditeľka gymnázia Gabriela Vanková pre TASR uviedla, že väčšina pedagógov sa zapojila do protestu počas celého dňa. "Niektorí sa zapojili čiastočne, pričom časť dňa normálne vyučovali a niekoľko pedagógov sa nezapojilo vôbec. Žiaci boli počas celého vyučovania v triedach," doplnila Vanková.

"Uvedomujeme si, že - zvlášť v našom meste - sa situácia už celú dekádu neustále zhoršuje. Učitelia celé toto obdobie nedostávajú žiadne osobné príplatky, nemôžu počítať s pravidelnými odmenami a v poslednom období už neostávajú peniaze ani na preplatenie nadčasovej práce. Ostávajú nám len 'holé' platy, a požiadavky na našu prácu sa naďalej zvyšujú. Ostáva nezodpovedaná otázka, kde končia prostriedky na naše mzdy, keď sa mesto neustále vyhovára, že nie sú a ministerstvo tvrdí, že ich posiela," uvádza Iniciatíva žilinských učiteľov na svojej internetovej stránke.

V Žiline sa podľa hovorcu mesta Pavla Čorbu zapojili do protestu tri základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. "Mesto Žilina si uvedomuje komplikovanú situáciu v školstve a má záujem ju riešiť v intenciách svojich právomocí. Pred časom bola ukončená prvá etapa racionalizácie škôl, ktorá riešila základný systém fungovania mestských škôl, čo sa v Žiline dlhý čas odkladalo a problémy sa, žiaľ, tým len hromadili. Financie, ktoré dostáva mesto Žilina z  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, sú riadne prerozdeľované medzi jednotlivé žilinské školy, hoci by si zaslúžili určite viac peňazí. Otázka financovania škôl je celoslovenský problém a mesto sa bude i naďalej usilovať o to, aby školský systém fungoval čo najefektívnejšie, ako pre učiteľov, tak i pre žiakov," dodal Čorba.

Trenčiansky kraj


K akcii Babysitting Day, ktorú zorganizovala počas dnešného dňa Iniciatíva bratislavských učiteľov (IBU), sa pripojili aj všetci zamestnanci Spojenej školy v Nitrianskom Pravne v okrese Prievidza. Deti zo základnej a materskej školy dnes namiesto klasického vyučovania diskutovali o problémoch školstva, tie menšie sa hrali rôzne hry.Ako povedala pre TASR pedagogička Jolana Schusterová, učitelia z Nitrianskeho Pravna sa do iniciatívy zapojili nielen z titulu platov učiteľov, ale najmä z dôvodu celkovej situácie v školstve v súčasnej dobe. "Ide o celkové požiadavky, viac normatívu na žiaka, učebnice, aby sme si sami kupovali, a nie oni nám posielajú tie zastarané učebnice. Aby sa školstvo dostalo do popredia a nezostávalo na chvoste," ozrejmila. Podľa jej slov učiteľov pobúrilo aj avizované opatrenie z vládneho balíčka v podobe sociálnych bytov pre učiteľov, učitelia podľa nej totiž nie sú sociálne prípady.

"Jednoducho, už nie sme dlhodobo spokojní s tým, aká je situácia. Čelíme rôznym problémom, finančným. Rodičia musia deťom kupovať pracovné zošity, pretože nemáme kvalitné učebnice, nemáme kvalitné materiály. Učitelia si často vyrábajú na kolene materiály na hodiny. A jednoducho, zrejme dozrel čas na to, aby sme už dali najavo verejnosti, a teda aj politikom, že táto situácia sa riešiť musí. Pretože, keď budeme ticho, zrejme sa nič nezmení," doplnila Schusterovú jej kolegyňa Petra Drábiková. Problémom podľa jej ďalších slov je aj znížený rozpočet pre školstvo na budúci rok.

Pedagógovia v dnešných deň absolvovali so svojimi žiakmi rôzne súťaže, hry, kvízy, testy, vymýšľali si básničky, pesničky. Prváci mali dnes na programe aj ich pasovanie za žiakov. So staršími deťmi najmä na hodinách etickej výchovy a matematiky učitelia diskutovali o tom, aký majú na situáciu v školstve názor, pýtali sa ich, čo vedeli o tejto akcii. "Podstatou je ukázať vlastne tým žiakom, že keď sú dlhodobo nespokojní s nejakou situáciou, netreba byť ticho a hundrať kdesi v kúte, ale treba to dať aj najavo a niečo pre to spraviť," dodala Drábiková.

Iniciatívu pedagógov z Nitrianskeho Pravna podporuje aj samotný riaditeľ školy Stanislav Holec, ktorý je učiteľom už 35. rok. Odborári by podľa neho mali riešiť aj otázku odchodu do dôchodku.

Do akcie Babysitting Day sa v Prievidzskom okrese podľa údajov IBU a informácií zverejnených na stránkach škôl zapojili aj Obchodná akadémia, Materská škola P. Dobšinského a Piaristická spojená škola F. Hanáka v Prievidzi, základné školy (ZŠ) na Mierovom námestí a Školskej ulici v Handlovej, ZŠ v Lehote pod Vtáčnikom, Nitrianskych Sučanoch či škôlka v Zemianskych Kostoľanoch. Ďalšie školy sa pridali aj z okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou.

Banskobystrický kraj


Do dnešnej akcie Babysitting Day sa pripojila aj Základná škola v Hliníku nad Hronom. Klasické vyučovanie nahradila príprava Vianočného jarmoku, ktorý sa v priestoroch školy koná v poobedňajších hodinách.

Ako priblížila riaditeľka školy Katarína Kaššová, iniciatíva zapojiť sa do akcie vyšla od samotných učiteľov, sama ju však schvaľuje, keďže ich požiadavky považuje za opodstatnené. Podujatie Vianočný jarmok plánovali ešte pred tým, ako bolo známe, že sa bude konať Babysitting Day. Preto pristúpili k tomu, že ho zrealizujú takouto formou. Doobeda sa tak žiaci venovali príprave podujatia, na ktorom nechýba predaj vlastnoručne vyrobených výrobkov, vianočný program či tvorivé dielne.

Do dnešnej protestnej akcie učiteľov s názvom Babysitting Day sa zapojili stovky škôl po celom Slovensku. Zámerom protestnej akcie je pripomenúť, že mzda slovenských učiteľov sa neodvíja od trhových pravidiel a je na úrovni sumy, ktorú sú ľudia ochotní zaplatiť za opatrovanie detí.

Chronológiu štrajkov a protestných akcií učiteľov na území SR od roku 2011:

13. septembra 2011 - Vyše 10.000 učiteľov z celého Slovenska zaplnilo Námestie slobody pred Úradom vlády SR v Bratislave. Transparenty nad hlavami pedagógov potvrdili, že protestný míting pritiahol učiteľov nielen z Bratislavy, ale aj z Michaloviec, Handlovej, Nových Zámkov, Pezinka a ďalších slovenských miest. Poddimenzované financovanie školstva a nedostatočná úroveň odmeňovania, to boli dva leitmotívy, o ktorých chceli s vládou SR hovoriť.

13. septembra 2012 – Do výstražného štrajku sa zapojilo asi 90 % základných škôl, do 80 % stredných a necelých 30 % vysokých škôl, asi 13 cirkevných škôl a vyše stovka súkromných škôl z celého Slovenska. Odborári hodnotili výstražný štrajk pozitívne. Do štrajku sa zapojilo najviac základných škôl v Košickom kraji (90,24 %), najmenej v Trnavskom (77 %). Štrajk na stredných školách mal najväčšiu podporu v Prešovskom (73,9 %) či Košickom (73,02 %), najmenšiu v Žilinskom kraji (61,9 %). Štrajk podporila aj viac ako stovka súkromných škôl.

26. - 28. novembra 2012 – Historicky prvý neobmedzený štrajk školských zamestnancov sa začal o 6.00 h. Boj za lepšie podmienky v školstve zatvoril slovenské školy už druhýkrát v tomto školskom roku. Nezabránila tomu ani séria rokovaní s najvyššími predstaviteľmi štátu. Odborový zväz rozhodol o neobmedzenom štrajku 15. októbra toho roku. Rada zväzu vtedy oficiálne vyhlásila, že neprijíma ponuku vlády na päťpercentné zvýšenie platov školských zamestnancov. To by učiteľom prinieslo k výplate 36 eur mesačne, nepedagogickí by si prilepšili o 18 eur. Začiatok štrajku na 26. novembra si vybrali preto, že práve v týchto dňoch mali poslanci v parlamente rozhodovať o budúcoročnom rozpočte. Prvý deň sa zapojilo vyše 73 percent zamestnancov základných škôl, druhý deň to bolo 62 percent a tretí z nich štrajkovalo iba 53 percent. Ešte výraznejší rozdiel bol na stredných školách. Prvý deň sa do štrajku zapojilo vyše 63 percent zamestnancov, tretí však iba 30 percent. Spomedzi pracovníkov na vysokých školách štrajkovalo prvý deň vyše päť percent, v ostatné dni len tri percentá. Tisíce školských zamestnancov napriek chladnému počasiu vyšli do ulíc v Bratislave, Košiciach aj Banskej Bystrici. Menší protest bol aj v Leviciach. Štrajk školských zamestnancov sa 28. novembra 2012 o 18.00 h prerušil. Rozhodol o tom štrajkový výbor. Dôvodom prerušenia celozväzového štrajku bolo, že predstavitelia vlády SR začali rokovať so štrajkovým výborom o dôvodoch a cieľoch štrajku. O ďalšom postupe rozhodne mimoriadna rada zväzu. Viaceré školy na Slovensku boli nespokojné s rozhodnutím školského odborového zväzu prerušiť štrajk a pokračovali v neobmedzenom štrajku.

30. novembra 2012 – Na avizované protestné zhromaždenie učiteľov i študentov bratislavských škôl, ktorí pokračovali v štrajku, prišlo pred Úrad vlády SR takmer 1000 ľudí. Po približne 45-minútovom zhromaždení, v ktorom odzneli prejavy zástupcov jednotlivých škôl, sa dav vybral smerom k Národnej rade SR. Organizátori protestu vyzvali všetky školy na Slovensku, aby sa zapojili do organizovania "štafetového štrajku".

5. decembra 2012 – Štrajkujúcich učiteľov prišli pred Úrad vlády SR podporiť stovky študentov. Pískali, skandovali a kričali do ampliónov heslá za lepšie školstvo. Námestie zaplnili množstvom plagátov s odkazmi. Protestné zhromaždenie odštartovalo na Námestí slobody o 14.00 h.

10. decembra 2012 - Ani chladné počasie a sneh neodradili necelú stovku učiteľov z Púchova, Myjavy, Dubnice nad Váhom, Trenčína či Ilavy, aby prišli do hlavného mesta vyjadriť svoju nespokojnosť so situáciou v školstve. Pred Úradom vlády SR prečítali list, ktorý odniesli do podateľne Úradu vlády SR, Prezidentského paláca a parlamentu. Okrem toho predstaviteľom štátu priniesli "tri oriešky pre Popolušku". Postoj vlády k učiteľom totiž prirovnali k vzťahu macochy a Popolušky. Učitelia z bratislavských gymnázií premiérovi Robertovi Ficovi a šéfovi rezortu financií Petrovi Kažimírovi (obaja Smer-SD) priniesli kalkulačku a šiestackú učebnicu matematiky. Dôvodom bolo, že obidvom pri rovnakom balíku peňazí vychádzajú celkom rozdielne percentá.

11. decembra 2012 – Asi 400 pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských, základných a stredných škôl zo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) prišlo v Žiline vyjadriť svoju nespokojnosť so stavom slovenského školstva.

11. decembra 2012 – Približne 800 ľudí, predovšetkým zamestnancov školstva sa stretlo na protestnom zhromaždení v Prešove. Na míting organizovaný Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy (OZPŠaV) na Slovensku prišli zamestnanci základných a stredných škôl z viacerých okresov Prešovského kraja. Verejne ich podporili aj odborári a študenti z Prešovskej univerzity.

12. decembra 2012 - Učitelia z bratislavskej Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Júliusa Kowalského pred Úradom vlády SR postavili vianočný stromček, na ktorý povešali prázdne plastové škatule. Na vrch stromčeka položili transparent s nadpisom Vládna vianočná nádielka pre školstvo.

12. decembra 2012 – Vyjadriť podporu učiteľom v ich snahách o zlepšenie podmienok v školstve prišlo na Hlavnú ulicu v Košiciach približne 30 študentov stredných škôl. Výzvu na účasť na zhromaždení zverejnila cez facebook skupina študentov z Gymnázia Tomáša Akvinského.

13. decembra 2012 – Približne 50 učiteľov sa stretlo na pešej zóne v Nitre, aby protestovali proti súčasnej situácii v školstve.

14. decembra 2012 - Na proteste proti podmienkam v slovenskom školstve sa v centre Košíc zišlo približne 500 učiteľov a ďalších školských zamestnancov. Vláde a osobitne ministrovi školstva adresovali výzvu, aby do 8. januára predstavili zmysluplnú víziu rozvoja školstva s príslušnými opatreniami.

14. decembra 2012 – Asi tri stovky učiteľov a nepedagogických pracovníkov z Trenčianskeho samosprávneho kraja prišli popoludní vyjadriť protest proti pomerom v slovenskom školstve. Na Štúrovom námestí rezonovali tradičné požiadavky – zvýšenie platov, zvýšiť financie do školstva a dostať slovenské školstvo na úroveň, akú si zaslúži.

14. decembra 2012 - Nespokojnosť so situáciou v školstve prišlo na bratislavské Trnavské mýto vyjadriť asi 200 zamestnancov škôl. Podľa šéfa školských odborárov Pavla Ondeka to bol posledný protest v tomto roku.

17. decembra 2012 – Učitelia do Vianoc nevyjdú do ulíc, štafetový štrajk však naďalej pokračoval. Nevyučovalo sa na Obchodnej akadémii Imricha Karvaša v Bratislave.

19. decembra 2012 - Do štafetového štrajku škôl sa zapojilo Gymnázium Ivana Horvátha v Bratislave. Následne bol štafetový štrajk prerušený.

7. mája 2013 - Stovky zamestnancov školstva z celého Slovenska pochodovali v uliciach Bratislavy za záchranu školstva. Do hlavného mesta prišli podporiť systémové zmeny, ktoré sú pre školstvo podľa nich nevyhnutné. Zároveň prišli prezentovať svoje požiadavky. Pripomínajú, že pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci majú nízke platy, čo však nie je jediný problém slovenských škôl. Poukazujú aj na chátrajúce učebne či jedálne. Pred Úradom vlády SR rozprestreli transparenty, v ktorých volali po lepšom financovaní škôl, po lepšej životnej úrovni učiteľov a po záchrane školstva. Školskí odborári sa rozhodli vyjsť s učiteľmi do ulíc práve v tento deň, pretože školský výbor sa v parlamente zaoberal správou o stave školstva z dielne ministra Dušana Čaploviča.

5. novembra 2015 – Svoju nespokojnosť so situáciou v školstve a postavením pedagóga prišlo pred Úrad vlády (ÚV) SR vyjadriť vyše 300 učiteľov. Protest s názvom Zraz dlhých nosov iniciovali bratislavskí učitelia, na Námestie slobody však prišli aj zástupcovia učiteľov z iných regiónov Slovenska.

19. novembra 2015 - Niektoré školy na Slovensku zostali zatvorené. Dôvodom bola akcia Deň zdravia, keď učitelia išli darovať krv alebo absolvovali lekárske prehliadky. Pedagógovia chceli týmto podujatím poukázať na zlú situáciu v školstve. Minister školstva Juraj Draxler v reakcii na protest učiteľov uviedol, že so základnou požiadavkou, že do slovenského školstva musí ísť viac financií, súhlasí. Zároveň dodal, že kľúčovým momentom budú marcové voľby a zostavovanie Programového vyhlásenia vlády SR.