Quantcast
< sekcia Slovensko

Dobrý stav vôd sa má na Slovensku dosiahnuť najneskôr do roku 2027

Na snímke čiastočne upravený tok hraničného potoka Biela voda v Bielovodskej doline. Foto: EASYFOTO TASR - Adriána Hudecová

Vodný plán ráta s opatreniami ako výstavba a rekonštrukcia kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ochrana vôd pred znečistením z poľnohospodárstva či hydromorfologickými opatreniami.

Bratislava 11. mája (TASR) - Dobrý stav vôd sa má na Slovensku dosiahnuť najneskôr do roku 2027. Odhadovaná suma nákladov na opatrenia je 1,793 miliardy eur. Vyplýva to z druhej aktualizácie Vodného plánu Slovenska, ktorý schválila vláda.

Vodný plán ráta s opatreniami ako výstavba a rekonštrukcia kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ochrana vôd pred znečistením z poľnohospodárstva či hydromorfologickými opatreniami.

Slovensko je na základe európskej legislatívy rozdelené do dvoch národných správnych území povodí - správneho územia povodia Dunaja a povodia Visly. Do povodia Dunaja patrí približne 96 percent územia SR. Je vymedzené čiastkovými povodiami Dunaja, Moravy, Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodrogu, Hornádu a Bodvy. Správne povodie Visly je vymedzené čiastkovým povodím Dunajca a Popradu, ktoré ústia do rieky Visla, patria tam približne štyri percentá Slovenska, vysvetlilo ministerstvo životného prostredia.

Opatrenia pre obe povodia podľa rezortu zodpovedajú vodohospodárskym problémom v týchto oblastiach. Ide napríklad o organické znečistenie povrchových vôd, znečistenie povrchových vôd živinami, znečistenie vôd chemickými látkami, opatrenia na zabezpečenie spojitosti vodných tokov vhodnými rybovodmi, odstraňovanie priečnych stavieb vo vodných tokoch, prepojenia mŕtvych ramien s tokom, problémy znečistenia podzemných vôd a zhoršenie ich stavu a negatívne dosahy zmeny klímy.

"Program opatrení je navrhovaný vo vzťahu k cieľom k roku 2027 stanoveným na národnej úrovni a úrovni medzinárodného povodia Dunaja pre jednotlivé významné vodohospodárske problémy," uviedol envirorezort.