< sekcia Slovensko

Domáce vzdelávanie žiakov má byť prístupnejšie, navrhuje SaS

Na snímke poslanec za SaS Martin Poliačik. Foto: TASR/Michal Svítok

Novinkou má byť aj interval preskúšania žiakov.

Bratislava 15. septembra (TASR) – Domáce vzdelávanie by sa malo stať pre žiakov a rodičov prístupnejšie. Navrhuje to poslanec Martin Poliačik (SaS) v novele zákona o výchove a vzdelávaní, o ktorej budú poslanci Národnej rady SR rokovať na najbližšej schôdzi.

Slovenská legislatíva je v otázke domáceho vzdelávania podľa Poliačika pri niektorých predpisoch prehnane prísna. Ide napríklad o kvalifikáciu domáceho vzdelávateľa. "Z 27 porovnaných krajín len jedna krajina okrem Slovenska vyžaduje od vzdelávateľa pedagogické vzdelanie," vysvetľuje Poliačik v dôvodovej správe. Súčasná úprava kvalifikácie sa podľa jeho slov aj tak v praxi obchádza tým, že rodičia si nájdu pedagogického zamestnanca, ktorý len formálne garantuje vzdelávanie dieťaťa pedagogicky vzdelaným zamestnancom. V skutočnosti však dieťa vzdelávajú rodičia alebo rodinní príslušníci.

Taktiež vo väčšine krajín, ktoré umožňujú domáce vzdelávanie, je kontrola vedomostí ponechaná na školách a prebieha menej často ako na Slovensku. "Kontrola by preto mala byť ponechaná na úrovni školy, ktorá udeľuje povolenia na domáce vzdelávanie a zároveň s rodičmi na vzdelávaní spolupracujú," dodáva Poliačik.

Novinkou má byť aj interval preskúšania žiakov. "V tomto ohľade sa môžeme oprieť o zahraničné skúsenosti, ktoré dokazujú, že interval jedného školského roka postačuje," doplnil. Poliačik chce zároveň umožniť domáce vzdelávanie aj na druhom stupni základných škôl. V súčasnosti je možné iba na prvom stupni.

Podľa opozičného poslanca by prístupnejšie domáce vzdelávanie nespôsobilo odliv žiakov zo škôl. "Domáce vzdelávanie so sebou nesie mnoho finančných aj nefinančných nákladov, ktoré bránia k masovému rozšíreniu domáceho vzdelávania," vysvetľuje v dôvodovej správe.

Domáce vzdelávania podľa jeho slov prináša so sebou výhody. "Žiaci v Spojených štátoch amerických vzdelávaní doma dosahujú priemerne lepšie výsledky ako ich rovesníci," vysvetľuje. Žiaci pri takomto vzdelávaní nestrácajú ani sociálne kompetencie. "Sú rovnako emočne vyspelé ako ich rovesníci. Zúčastňujú sa záujmových aktivít a krúžkov, kde prichádzajú do styku s kolektívom iných detí," dodal. Navyše doterajšie skúsenosti s domácim vzdelávaním na Slovensku sú podľa neho pozitívne.