Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 15. jún 2024Meniny má Vít
< sekcia Slovensko

Drozd: Zákon o sociálnych službách by mal definovať výmaz z registra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Komora sociálnych pracovníkov zároveň poukázala na to, že štatutárny zástupca môže byť súbežne odborne spôsobilou osobou zodpovednou za poskytovanie sociálnej služby.

Prievidza/Bratislava 2. novembra (TASR) - Zákon o sociálnych službách by mal jednoznačne definovať možnosť návrhu výmazu poskytovateľa sociálnej služby z registra v prípade závažných porušení. V otvorenom liste to navrhuje Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SKSPaASP) v súvislosti so zistenými nedostatkami v rámci dohľadu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v Zariadení pre seniorov (ZpS) v Prievidzi.

SKSPaASP podľa jej podpredsedu Františka Drozda nemá kompetenciu posúdiť rozsah zákonných a etických porušení v ZpS v Prievidzi, uvedomuje si však, že tamojšia situácia je iba vrcholom ľadovca a vníma ich ako signál komplexnejších problémov v systéme poskytovania sociálnych služieb. Zásadný problém vidí komora v legislatívnej úprave zákona o sociálnych službách.

"Odborne spôsobilou osobou zodpovednou za poskytovanie sociálnej služby môže byť pracovník, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, a to bez určenia odbornosti. V praxi tak za kvalitu vykonávanej sociálnej služby zodpovedá človek, ktorý nemá v oblasti pôsobenia vzdelanie," upozornil Drozd. Komora preto podľa neho navrhuje upraviť zákon tak, aby odborne spôsobilá osoba musela mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom odbore pôsobenia, teda v odbore sociálna práca, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, andragogika, sociálna a humanitárna práca, sociálno-právna činnosť, charitatívno-misijná činnosť či psychológia.

Komora sociálnych pracovníkov zároveň poukázala na to, že štatutárny zástupca môže byť súbežne odborne spôsobilou osobou zodpovednou za poskytovanie sociálnej služby, čím podľa nej nie je zabezpečená ochrana prijímateľa sociálnej služby. Organizácia preto navrhuje, aby to nebolo možné. "U odborne spôsobilej osoby, ktorá bude v podriadenom vzťahu k štatutárovi, navrhujeme upraviť jeho pracovnoprávnu ochranu tak, aby mal možnosť a povinnosť bez vlastného ohrozenia poukázať na nedostatky pri poskytovaní sociálnej služby, ako je to napríklad u zástupcov odborových organizácií," priblížil ďalej Drozd.

V zákone podľa neho nie je upravená ani možnosť podnetu na výmaz poskytovateľa sociálnej služby z registra sociálnych služieb v prípade neodstránenia nedostatkov, teda nie pri závažných kontrolných zisteniach, ktoré sa končia napríklad neodstránenými nedostatkami z kontroly, ale aj trestným podaním. "Zákon by mal jednoznačne definovať možnosť návrhu výmazu poskytovateľa sociálnej služby z registra v prípade takých závažných porušení, ako je nezrealizovanie okamžitého odstránenia zistených nedostatkov, so zákonnou povinnosťou zabezpečiť prijímateľom adekvátnu sociálnu službu," ozrejmil.

SKSPaASP zároveň poukázala na znižujúce sa požiadavky kvalifikácie pre pracovníkov v sociálnych službách, a preto navrhuje zrušiť účelové legislatívne výnimky z kvalifikačných predpokladov a prechodnými ustanoveniami akceptovať dlhoročnú prax s povinnosťou doplnenia požadovaného vzdelania.

ZpS v Prievidzi sa malo podľa dohľadu MPSVR SR dopustiť porušení ustanovení Ústavy SR, zákona o sociálnych službách, vnútorných dokumentov a záväzkov z uzatvorených zmlúv o poskytovaní sociálnej služby. Zariadenie, ako aj samospráva situáciu riešia a prijímajú opatrenia, v ZpS podľa nich dohľad nepotvrdil údajné medializované týranie klientov.