< sekcia Slovensko

Elektronizácia úradov finišuje, už dnes možno využiť vyše 400 služieb

Na snímke vľavo generálny riaditeľ operačných programov ÚV SR Peter Kostolný a vpravo generálny riaditeľ sekcie informatizácia spoločnosti MF SR Pavel Bojňanský počas tlačovej konferencie 6. júla 2015 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann

V júli sa dostal do prevádzky informačný systém registra adries, rovnako je možné elektronicky požiadať o štátne sociálne dávky, príspevky či sociálnu pomoc.

Bratislava 6. júla (TASR) – Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) sa dostáva do finálnej fázy. Dnes už môžu občania využívať viac ako 400 elektronických služieb verejnej správy a na konci tohto roka by ich malo byť približne 2000. Úrad vlády (ÚV) SR a ministerstvo financií preto spúšťajú mediálnu kampaň zameranú na propagáciu týchto služieb a portálu Slovensko.sk, cez ktorý sa k nim možno dostať.

Generálny riaditeľ sekcie operačných programov ÚV Peter Kostolný na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave upozornil, že väčšina projektov finišuje až v tomto roku. "Treba vyvrátiť mýty o tom, že za zdroje EÚ alebo štátneho rozpočtu sme v OPIS nič neurobili. Základné prvky máme pripravené a na nich budeme ďalej budovať," povedal. K dispozícii sú podľa neho právny rámec, infraštruktúra, funkčné elektronické schránky na komunikáciu s úradmi, základné referenčné registre i občianske preukazy s čipom (eID).

OPIS označil šéf sekcie informatizácie spoločnosti rezortu financií Pavel Bojňanský za najdynamickejšie čerpajúci operačný program od roku 2012. Kým v tomto období bolo jeho čerpanie na úrovni 9 %, dnes je vyčerpaných asi 75 %. Projekty, ktoré sa nepodarí ukončiť alebo dokonca rozbehnúť do konca tohto roka, budú financované z nového Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

V priebehu leta sa do ukončovacej fázy dostane 40 projektov súvisiacich s elektronizáciou verejnej správy. Koncom roka majú byť dostupné stovky elektronických služieb v rámci 55 projektov, Kostolný ich vyčíslil približne na 2000.

"Reálne máme dnes spustených už viac ako 400 elektronických služieb, napríklad v oblasti zmeny trvalého pobytu, pri prihlasovaní vozidiel a ich prepise. Dostupné sú elektronické služby v oblasti verejného obstarávania, dovozu tovarov, podávania daňových priznaní a mnohé ďalšie," opísal Bojňanský.

V júli sa dostal do prevádzky informačný systém registra adries, rovnako je možné elektronicky požiadať o štátne sociálne dávky, príspevky či sociálnu pomoc. V prvom polroku 2015 bolo podľa Bojňanského cez Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk odoslaných 115.354 podaní a aktivovaných bolo viac ako 10.000 elektronických schránok. Služby dopravných evidencií, ktoré spustili v apríli, zaznamenali ku koncu júna vyše 8600 žiadostí rôzneho druhu. Ľudia si najčastejšie dohadovali termín na dopravnom inšpektoráte.

Informačná kampaň na propagáciu elektronických služieb verejnej správy má u verejnosti rozšíriť povedomie o portáli Slovensko.sk, poukázať na prínosy elektronických služieb a zvýšiť záujem o využívanie občianskeho preukazu s čipom so zaručeným elektronickým podpisom.