Quantcast
< sekcia Slovensko

Eľko: V dobre a napredovaní jedného je ukryté dobro a napredovanie

Na archívnej snímke Ivan Eľko. Foto: TASR - Dano Veselský

Predstavitelia cirkví sú presvedčení, že z duchovného požehnania jednej cirkvi môžu mať úžitok iné cirkvi.

Bratislava 12. septembra (TASR) - V dobre a napredovaní jedného je ukryté aj dobro a napredovanie druhých. Dnes už žiadna cirkev nemôže mať radosť zo sledovania kríz a konfliktov, umenšovania počtov či pohasínania viery. To cirkvi spoločne sťahuje dolu. Cirkvi sa však spoločne tešia z napredovania a rastu iných. Tak sa chce Ekumenická rada cirkví na Slovensku pozerať na návštevu pápeža Františka v SR. Na stretnutí so Svätým Otcom to uviedol predseda ekumenickej rady Ivan Eľko.

Ekumenická rada cirkví sa podľa Eľka bude tešiť na ovocie návštevy pápeža. Verí, že prehĺbi záujem o verný kresťanský život u rímskokatolíkov. "Ak celá táto nesmierne široká a bohatá služba ľudským dušiam, konaná či na globálnej, alebo miestnej úrovni, je konaná z pozícií starých ekumenických vyznaní kresťanskej viery, z vernosti Písmu, zo skutočnej Kristovej lásky a z odmietnutia kompromisov so svetom, potom prináša požehnanie nielen tým, ktorým je táto služba priamo určená, ale mnohým ďalším v iných cirkvách," povedal Eľko.

Predstavitelia cirkví sú presvedčení, že z duchovného požehnania jednej cirkvi môžu mať úžitok iné cirkvi. Eľko pripomenul, že tento rok je 20. výročie prijatia dohovoru o vzájomnom uznávaní si krstu svätého. Na Slovensku to podľa neho bola prelomová ekumenická udalosť týkajúca sa rímskokatolíckej cirkvi oboch obradov, ECAV a Evanjelickej cirkvi metodistickej. "Máme odvahu viery ponúknuť pripojenie sa k dohode aj ďalším cirkvám," podotkol Eľko. Dodal, že sa tešia, že tému krstu svätého a jeho ekumenických dôsledkov zdôrazňuje aj pápež.

Súčasťou nedeľného popoludňajšieho stretnutia v priestoroch Apoštolskej nunciatúry je aj modlitba Žalmu 103, skupinová fotografia a osobný pozdrav účastníkov.

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike je spoločenstvo cirkví, ktoré vyznávajú Ježiša Krista ako Spasiteľa a hlavu cirkvi. Úzka spolupráca medzi Ekumenickou radou cirkví v Slovenskej republike a rímskokatolíckymi cirkvami sa rozvinula pri štúdiu Charty Oecumenica, dokumentu, ktorý spoločne vypracovali Konferencia európskych cirkví a Rada európskych biskupských konferencií.