< sekcia Slovensko

WWF Slovensko spustilo súťaž zameranú na slobodný pohyb zvierat

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Súťaž spustila Štátna ochrana prírody SR spolu s WWF Slovensko, Slovenskou agentúrou životného prostredia a Spectra centrom excelentnosti Európskej únie pri STU v Bratislave.

Bratislava 6. marca (TASR) - Svetový fond na ochranu prírody (WWF) Slovensko spustil videosúťaž pre deti a mládež s názvom Konektivita pre všetkých. Súťažiaci musia natočiť krátke video o prekážkach, ktoré bránia zvieratám vo voľnom pohybe. Informovala o tom Andrea Settey Hajdúchová z WWF Slovensko.

Približuje, že všetky druhy živočíchov sa pohybujú na rôzne vzdialenosti, aby prežili. Krátke trasy prekonávajú napríklad obojživelníky, stredne dlhé podnikajú líšky a dlhé presuny majú vtáky či veľké šelmy. "Udržiavanie ich migračných trás bez prekážok je nevyhnutné pre ich prežitie," podotkla.

Problémom podľa Settey Hajdúchovej je, že pre cestovné a životné potreby ľudia stavajú prekážky, ktoré bránia zvieratám v dosiahnutí ich cieľov. Ide o cesty, železnice, ploty, domy aj priemyselné areály. "Našťastie, existujú riešenia: najjednoduchším riešením je, samozrejme, zachovanie migračných trás zvierat tak, aby ich cesta z bodu A do bodu B zostala voľná a priechodná," vysvetľuje Settey Hajdúchová. Dodáva, že ak to nie je možné, musia ľudia pomôcť prekonať zvieratám prekážky, ktoré im postavili do cesty. Ako príklad uvádza budovanie tunelov popod cesty alebo zelených mostov ponad ne.

Žiaci, študenti a mladí ľudia do 26 rokov musia vytvoriť krátke video o voľne žijúcich živočíchoch. Mali by ukázať, ako im ľudia ukrajujú z pôvodnej krajiny a čo im stavajú do cesty - domy, ploty, cesty. Súťažiaci sa musia zamyslieť nad tým, ako im ľudia môžu pomôcť, uviedla Settey Hajdúchová. Poznamenala, že najlepšie projekty budú odmenené a víťaz sa bude môcť v septembri zúčastniť na konferencii Karpatskej sústavy chránených území v maďarskom Vyšehrade.

Aktivita vznikla v rámci projektu ConnectGREEN, ktorý sa zameriava na obnovu a manažment biokoridorov v horských regiónoch povodia Dunaja. Súťaž spustila Štátna ochrana prírody SR spolu s WWF Slovensko, Slovenskou agentúrou životného prostredia a Spectra centrom excelentnosti Európskej únie pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.