< sekcia Slovensko

Envirorezort: Málo financií pre slovenských vodohospodárov riešime

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš

NKÚ upozornil, že štát si prostredníctvom ministerstva ŽP nedostatočne plní svoje povinnosti voči SVP a neposkytuje mu dostatok finančných prostriedkov na nevyhnutnú údržbu vodných diel.

Bratislava 14. februára (TASR) – Ministerstvo životného prostredia SR deklaruje, že sa dlhodobo a intenzívne zaoberá témou nedostatku financií v Slovenskom vodohospodárskom podniku (SVP). Envirorezort tak pre TASR reagoval na výsledok kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR v SVP, ktorý ukázal, že nedostatok financií ohrozuje činnosť tohto štátneho podniku. Ministerstvo sa so správou kontrolného úradu stotožňuje.

"V roku 2020 sa financovanie SVP zo štátneho rozpočtu pohybuje vo výške ôsmich miliónov eur, pretože pôvodný návrh bol znížený o 11,5 milióna eur a ministerstvo už v súčasnosti otvára rokovania o potrebe zvýšenia týchto prostriedkov na zabezpečenie zákonných povinností podniku," uviedlo ministerstvo.

Zároveň tvrdí, že sú vedením podniku po konzultáciách s ministerstvom prijímané maximálne úsporné a optimalizačné opatrenia. Situácia je podľa envirorezortu o to náročnejšia, že SVP od januára 2020 prevzal do svojej správy okrem doteraz spravovaných 33.000 kilometrov vodných tokov aj ďalších 22.000 kilometrov, ktoré doteraz spravovali iné štátne podniky.

"Žiadna vodná stavba nateraz nie je v stave, že by hrozilo akékoľvek bezprostredné riziko nebezpečenstva z nich. Havarijné stavy sú v rámci možností odstraňované a zlé technické stavy sú monitorované a postupne riešené tak zo štátneho rozpočtu, ako aj eurofondov," spresnilo ministerstvo. Dlhodobý deficit investícií do technického stavu vodných stavieb v správe podniku z minulých období si podľa rezortu vyžaduje systematickú a dlhodobú pozornosť so značnými investíciami.

NKÚ SR na margo kontrolnej akcie, ktorú v minulom roku realizoval v SVP a preveroval počas nej obdobie rokov 2016 až 2018, upozornil, že nedostatok verejných financií sa podpisuje pod zlý technický stav vodných stavieb, viaceré z nich sú v havarijnom stave a môžu ohroziť obyvateľov v ich okolí. Zastarané stroje a nedostatok vyškolenej obsluhy môžu tiež podľa kontrolného úradu spôsobiť, že Slovensko nedokáže plniť svoje medzinárodné záväzky vyplývajúce z Belehradského dohovoru o režime plavby na Dunaji.

NKÚ upozornil, že štát si prostredníctvom ministerstva životného prostredia nedostatočne plní svoje povinnosti voči SVP a neposkytuje mu dostatok finančných prostriedkov na nevyhnutnú opravu i údržbu vodných diel. Odporúča preto systémovú zmenu riadenia SVP a zabezpečenie dostatočného financovania zo strany envirorezortu.