Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 22. február 2024Meniny má Etela
< sekcia Slovensko

Envirorezort považuje projekt kanála Dunaj-Odra-Labe za problematický

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Marko Erd

Vodnú cestu nepovažuje ani za adaptačné opatrenie na zmenu klímy.

Bratislava 19. februára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR považuje projekt výstavby vodného koridoru Dunaj - Odra - Labe za problematický. Z vodohospodárskeho hľadiska by kanál znamenal zásah do vodných útvarov a na mnohých miestach by znemožnil dosiahnutie ich dobrého stavu. Informoval o tom odbor komunikácie MŽP.

Pri posudzovaní projektu výstavby kanála je podľa MŽP potrebné vziať do úvahy ekonomické a sociálne aspekty a medzinárodné záväzky SR v oblasti ochrany vôd, ochrany prírody a vodnej dopravy. Vodnú cestu Dunaj - Odra - Labe envirorezort nepovažuje ani za adaptačné opatrenie na zmenu klímy. Tvrdí, že naopak môže niektoré problémy prehĺbiť.

"Okrem toho by projekt viazal značné investičné prostriedky, ktoré sú potrebné na iné vodohospodárske opatrenia, najmä na dosiahnutie dobrého stavu vôd a adaptáciu na dôsledky zmeny klímy (vodozádržné opatrenia, revitalizácia vodných tokov, zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej konektivity)," uviedol odbor komunikácie. Dodáva, že z dostupných informácií je ekonomická efektivita vodného kanála otázna, vzhľadom na využiteľné kapacity železničnej dopravy a investičné náklady.

Ministerstvo zároveň poukazuje na to, že definitívna trasa koridoru nie je známa. Nie je preto možné jednoznačne určiť, ktorých chránených území by sa výstavba týkala. "Projekt totiž počíta s niekoľkými alternatívami napojenia koridoru na Dunaj, a to cez Rakúsko pri Viedni alebo cez územie Slovenska, kde je navrhnuté napojenie na Dunaj cez rieku Morava pri Bratislave alebo napojenie umelým kanálom na rieku Váh (táto alternatíva obsahuje tunel popod Malé Karpaty)," približuje odbor komunikácie. Ak by sa uvažovalo nad napojením cez Moravu, zasiahlo by sa tým do niektorých z piatich území národných kategórií, troch chránených vtáčích území, desiatich území európskeho významu a jedného územia medzinárodného významu.

Návrhy na riešenie vodohospodárskych problémov má priniesť nová Koncepcia vodnej politiky. Po pripomienkovaní ju ministerstvo plánuje predložiť na vládu na jeseň tohto roka.

Environmentalisti požiadali otvoreným listom ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) o stanovisko k výstavbe vodného koridoru Dunaj - Odra - Labe. Upozorňujú, že "jasné negatívne stanovisko" zabráni neefektívnemu využitiu financií na prípravu projektov a štúdií, ktoré počítajú s budúcou vodnou cestou.

Kanál Dunaj - Odra - Labe má spojiť Čierne more s Baltickým. Vybudovať by sa mali umelé vodné cesty dlhé stovky kilometrov. Pre prekonanie nadmorskej výšky by podľa environmentalistov vzniklo na riekach asi 70 bariér a uvažuje sa aj s výstavbou tunelov. Plány na výstavbu kanála podporuje česká aj poľská vláda. Rakúsko výstavbu koridoru odmieta.